Kalendarz »

    Brak wydarzeń.

959. PL Mateusz Kalbarczyk Legenda o powstaniu Białegostoku

15 października 2014,

Polska

województwo podlaskie

Białystok

 

kategoria twórcza A

kategoria wiekowa 10 lat 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku

15-021 Białystok

ulica Kamienna 15

 

 

LEGENDA O POWSTANIU BIAŁEGOSTOKU

 

Pewnego dnia książę litewski Gedymin polując po puszczy Bielskiej zapędził się za turem czy też jeleniem na jej północno-zachodni skraj, aż hen w pobliże granicy z Mazowszem. Wieczór już zapadł, gdy wreszcie dopadł zwierza nad bezimiennym strumieniem. Do najbliższego zamku w Surażu był spory szmat drogi, a w tej bezludnej okolicy nie było nawet dworzyszcza łowieckiego, jakie książęta zwykli zakładać ku swej wygodzie. Nic dziwnego ziemie te od niedawna należały do Litwy, a choć możnowładcy domagali się, by je na zawsze zatrzymać, książę nie był pewien, czy za parę lat znów nie wrócą pod władanie Mazowsza. Co prawda w pobliżu znaleziono kilka chat mieniących się szumnie domami i nazywanych przez mieszkańców Starą Wisłą, ale książę wolał spędzić noc w naprędce skleconym szałasie, niż w pełnym zaduchu domostwie.

Kopnęli się żwawo ościeżnicy i rychło na jednym z piaszczystych pagórków stanął książęcy namiot. Podczas, gdy strzelcy zajęci byli ćwiartowaniem ubitej zwierzyny, książę odpoczywał nad strumieniem. Był dosyć wartki w przeciwieństwie do innych rzek i strumieni w tej części puszczy - czysty. Pewnie dlatego, że dno miał piaszczyste i nie płynął, jak inne rzeki, wśród torfów.

Czysty Białystok - powiedział książę - Można by nad nim zbudować dwór albo i wieś założyć. Woli książęcej stało się zadość. Wkrótce nad strumieniem wybudowano dwór, potem zaś wieś, którą nazwano Biały Stok.

 

PRACA WYKONANA KREDKAMI, MAZAKAMI ORAZA ŻELOPISAMI

 

 

 

Oddaj swój głos:
(213)
()

Konkursy » Polska

(58)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Szanowni Laureaci, szanowni Państwo, poniżej do pobrania dyplomy i podziękowania   nagrody dla Laureatów zostana...
(128)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Protokół Jury „Polskie bajanie”, czyli II edycja międzynarodowego konkursu „Bajka i legenda świata w życie...
(53)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Polska województwo pomorskie/ powiat słupski/ gmina Słupsk Lubuczewo   kategoria wiekowa dorosły Dom Pomocy...