Polska: Dopiewo

Aldona Latosik

Salon słowa

W malutkiej, urokliwej miejscowości Zakrzewo mieszka i pisze piękne wiersze Aldona Latosik.

Wzruszająca poezja, sercem pisana, malowana słowem i uczuciem w nim zawartym.

Wiersze o życiu, o zwykłych troskach i zmartwieniach, o radości i miłości ... wierszowane świętowanie codzienności.