Polska: PODLASKIE

Maria Sulima

Salon słowa

Pani Maria Sulima mieszka w Brześciu (Białoruś). Jest członkiem założycielem Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna” na Białorusi, a od 1996 roku jest prezesem oddziału PMS „Polesie” w Brześciu. Z wykształcenia nauczycielka, należy do grona Polaków, którzy od 1990 roku czynnie uczestniczą w odrodzeniu szkolnictwa polskiego na Białorusi. Dzięki jej staraniom i inicjatywie zwiększa się grono uczniów w klasach z polskim językiem wykładowym w szkole nr 9 w Brześciu. Zakładane są nowe punkty nauki języka polskiego w szkołach państwowych i społecznych. Powstały i aktywnie pracują Klub „Młoda Polonia”, Towarzystwo Lekarzy Polskich, Klub Kobiet Polka Brześć, Zespół „Gerbera”, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz chór „Polesie”.

Od 2001 roku organizuje międzynarodowe konferencje poświęcone wybitnym osobistościom Polesia: Marii Radziewiczównie, Julianowi Ursyn Niemcewiczowi, Romualdowi Trauguttowi, Tadeuszowi Kościuszko, Józefowi Ignacmu Kraszewskiemu, Tadeuszowi Rejtanowi, Krystynie Krahelskiej.

Dzięki swoim zdolnościom poetyckim stała się znaną w środowisku Polaków poetką. Wydała kilka tomików swojej poezji w języku polskim.

więcej:

http://lomazy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=444:spotkanie-autorskie-z-mari-sulima&catid=35:aktualnoci&Itemid=55

 

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=10151

 

http://www.polkainternational.com/oddzialy/polkabrzesc.htm

 

http://www.zacisze.waw.pl/pl/artykul/530