Polska: Marki

Klaudia Jaissle

Artystyczna "Złota rączka"

BIOGRAM

Klaudia Natalia Jaissle, z domu Chojnowska (1982), do roku 2009 mieszkała w Markach koło Warszawy. Obecnie mieszka i pracuje w Düsseldorfie, w Niemczech.

 Studiowała w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz w ramach Programu "MOST" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Za pracę licencjacką, zajmującą się tematyką władzy w rodzinie w kontekście społeczności wiejskiej, napisaną na podstawie wywiadów przeprowadzonych na Podhalu, otrzymała wyróżnienie Fundacji Ekumenicznej "Tolerancja".

 W trakcie studiów zaczęła tworzyć krótkie formy poetyckie, nazwane "Kroplami". Wówczas powstawał także cykl osobistych utworów zawarte pod tytułem "Z szuflady", jak "Banialuki" czyli rymowane wiersze z przymrużeniem oka.  Wtedy też uczestniczyła w warsztatach literackich prowadzonych przez prof. dr hab. Leszka Szarugę, gdzie napisała esej bez litery "A" oraz "Ślimak a tajemnica Androgyne". 

 Jest również autorką prac plastycznych, które łączą w sobie malarstwo, haftowanie oraz wyrób biżuterii. Jej rękodzieło można było oglądać na wystawie "Jubileuszowe Prezentacje Plastyki Mareckiej 2011" w Mareckim Ośrodku Kultury.

 W Niemczech utrzymuje ścisły kontakt z polską kulturą, kontynuując pisanie wierszy. Ponadto wiosną roku 2013 odbyła praktyki w Instytucie Polskim w Düsseldorfie, co pozwoliło jej na czynne uczestnictwo w propagowaniu polskiej kultury w regionie Nadrenii-Westfalii. Ponadto włada płynnie językiem francuskim, niemieckim oraz angielskim, a jednoczenie stale pogłębia swoje zainteresowania lingwistyczne ucząc się języka włoskiego.