Jacek Daniluk

Salon słowa
Jacek Daniluk urodził się w 1970 roku w Janowie Podlaskim. Z wykształcenia jest inżynierem telekomunikacji. Mieszka w Białej Podlaskiej, gdzie prowadzi własną firmę w branży budowlanej. Jego hobby to podróże i twórczość literacka, głównie dla dzieci. Zadebiutował w 2005 roku tomikiem wierszy o papieżu Janie Pawle II pt. ? Jego Śladem?. Dotychczas ukazało się siedem tytułów jego książek w łącznym nakładzie ponad 25 tys. egzemplarzy. Pisze również scenariusze przedstawień scenicznych z historii regionu. W swoich scenariuszach stara się umieścić jak najwięcej faktów historycznych, by nie tylko bawiły, ale też uczyły.

jacek.daniluk@wp.pl