Kalendarz » MAŁOPOLSKIE

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » MAŁOPOLSKIE

Odrolnika.pl to projekt realizowany przez samych rolników i jednocześnie zakupy bezpośrednio z wybranego gospodarstwa w tym to co tygodniowe dostawy paczki ze świeżą ekologiczną lub lokalną lub tradycyjną żywnoscią pod drzwi klienta w dużych miastach. Projekt odrolnika realizowany jest przez samych rolnik&oac...
Przedsięwzięcie to organizowane jest w dniach 5-6 września 2013 r. w Krakowie przez Urząd Patentowy RP, przy współudziale Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej...
Galeria "Cieszynianka"
Organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  www.wsb.net.pl/   Miejsce: OSW "Rzemieślnik" Zakopane    

„SZEPTY…” – Pogadanka o literaturze

27 lutego 2016, MAŁOPOLSKIE

SZEPTY…” – Pogadanka o literaturze

Literacka tradycja Tarnowa przeżywa pewnego rodzaju renesans. Ponadto atmosfera przedwczesnego budzenia się przyrody do życia udziela się również artystom i dzięki temu:

Synekdocha” nr 2 jest już dostępna.

8 stycznia b. r. ukazał się drugi numer tarnowskiego pisma literacko-kulturalnego „Synekdocha” Magazyn Literacki Młodych (ISBN: 978-83-64998-13-3; Wydawnictwo Bel-Druk). Egzemplarze dostępne są u autorów. Redaktorem naczelnym periodyku jest Maksymilian Tchoń [Maracas]; pozostali publikujący artyści to: Zbigniew Mirosławski, Justyna Babiarz, Monika Chytroś, Ewelina Kogut, Piotr Chytroś, Marta Półtorak, Łukasz ‘Tajger’ Tygerski. Na łamach „Synekdochy” nr 2 zaprezentowane są bardzo zróżnicowane w sposobie przekazu utwory z zakresu sztuki słowa (poezja, proza, przekład i krytyka literacka), a także sztuki wizualnej (szkice, obrazy, fotografie). Staramy się bowiem, żeby kultura pisma była mocno zakorzeniona w sztuce autentycznej, kwiecistej i klasycznej. – Zarówno pod względami technicznymi, jak i metaforycznymi i metafizycznymi.

A oto link do strony „Synekdochy” na FB:

https://www.facebook.com/Syn%C6%8Ekdocha-911568875565110/?fref=ts

26 lutego 2016 r. o godzinie 16.00 w księgarni Matras odbyła się otwarta rozmowa na temat szeroko pojętej twórczości literackiej (i nie tylko!). – Jej zapowiedzią był już sam tytuł spotkania: SZEPTY LITERACKIE – Pogadanka o literaturze.

Wieczór autorski był promocją drugiego numeru „Synekdochy” Magazynu Literackiego Młodych oraz najnowszego poetyckiego zbioru Maksymiliana Tchonia zatytułowanego „Imperium Polonicum”.

Zarówno pismo, jak i najnowszy tomik młodego, pracowicie szlifującego swój kunsztowny warsztat, poety charakteryzują się starannym oraz zróżnicowanym pod względem sposobu przekazu językiem oraz tematyką. Utwory te przypadną do gustu odbiorcy głodnego świeżości spojrzenia na to co w otaczającym nas świecie jest najistotniejsze. Zachęcają bowiem do zatrzymania się nad kwestiami dotyczącymi egzystencji każdego człowieka w taki sposób, w jaki powinna zatrzymywać się zawsze Sztuka.

Te motywy twórcze stały się w spontaniczny sposób głównym tematem „SZEPTÓW LITERACKICH”, jako swobodnych rozważań na temat literatury, innych dziedzin artystycznych itd.. Uczestniczy wieczorku czytali teksty zawarte zarówno w „Imperium Polonicum” Maksymiliana Tchonia, jak również w zbiorze „Synekdocha” nr 2 i dzielili się swoimi refleksjami na temat prac autorów, nie zamykając się jednak w analizie tych zagadnień jedynie. Poszerzyli ją bowiem o kwestie dotyczące kryteriów, jakie odgraniczają prawdziwą Poezję od „form”, które nią już nie są; czynników, z jakimi w praktyce wiąże się praca twórcza, Sztuka, fascynacja dziełami artystów, profesjonalna ocena krytycznoliteracka, upublicznianie własnych utworów szerszemu gronu odbiorców czy cechy prac, które naszym zdaniem owocują pozytywnym odbiorem wśród czytelników, określeniu tego na czym polega tak naprawdę bycie artystą oraz innymi dygresjami dotyczącymi twórczości, życia oraz naszego indywidualnego, subiektywnego odbioru świata. Przemyślenia te różniły się i przenikały między sobą zarazem w różnym stopniu, ukazując pewnego rodzaju wachlarz interpretacji związany z naszymi osobowościami, doświadczeniem życiowym, stylem pracy twórczej, warsztatem, założeniami artystycznymi i wiekiem. – Okazały się przy tym być oczywiście „tematem rzeką”, zachęcając nas do dalszych wspólnych rozmów o Sztuce i życiu, i kończąc się, bardzo pozornie zresztą jedynie, wraz z zamknięciem kawiarni...

Autor: Justyna Babiarz

Newsy » MAŁOPOLSKIE

29 sierpnia 2016 "Jaskinia" – Alicja Klimek – Galeria BB, ul. Skałeczna 5, Kraków – 26.08.2016 –...
27 lutego 2016 „SZEPTY…” – Pogadanka o literaturze Literacka tradycja Tarnowa przeżywa pewnego rodzaju renesans. Ponadto...
3 lutego 2016 „Niebieskie okna”– Mariusz Mikołajek – obrazy na jeansie i papierze – Galeria BB, ul. Skałeczna 5, Kraków...
18 grudnia 2015 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości w...
13 grudnia 2015 Dni są coraz krótsze. Dopadają nas depresyjne myśli. Niepokoi los Europy i polityczne rozgrywki w Polsce… Galeria BB odcina się...
2 listopada 2015 W tym roku przypada 70 rocznica śmierci Wincentego Witosa i 30 Stanisława Mierzwy. Tradycyjne Zaduszki Witosowe odbędą się 8 listopada w...