Kalendarz » DOLNOŚLĄSKIE

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » DOLNOŚLĄSKIE

„Uchodźcy”, „imigranci” to ostatnio dwa najczęściej powtarzane w mediach pojęcia, które oscylują wokół kontrowersyjnego tematu przyjmowania cudzoziemców z krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Społeczeństwo oraz politycy są podzieleni z uwagi na zakres uprawnień jaki pow...
Bez względu na to, czy w pociągu jest złoto, czy zabytki…Znalazcy mogą liczyć na nagrodę Czy rzeczywiście pod Wałbrzychem stoi „Złoty pociąg”? To okaże się w najbliższych dniach. Teraz już jednak wiadomo, że jego odkrywcy mają podstawę, żeby domagać się nagrody. Analiza prawna Marty Kędziory &ndas...
16.I.2014 r. do Zamku "KSIĄŻ" odbyła się (pod honorowym patronatem Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbiety Bieńkowskiej), ciekawa ze względu na znaczenie dla rozwoju regionu oraz dla biznesu i turystyki w tym "uzdrowiskowej", - Międzynarodowa Konferencja  - pt: &q...
Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020   Hotelu "Konradówka"- ul. Nad Łomnicą 20c, 50-540 Ka...

Dzień Flagi / Trzynasta Rocznica 2. maja. 2016r

5 lutego 2016, DOLNOŚLĄSKIE

Jeszcze zostało nieco czasu, jeszcze mamy chwilę na przygotowanie się, ale wypada zrobić to dobrze, godnie. Dzisiaj symbolepolskiej flagi powszechnie pojawiają się na meczach, stadionach i innych wydarzeniach sportowych. Oby duch sportowca, w dobrym tego słowa znaczeniu, przyczynił nam chwały, oby nasze kolory narodowe nie były jeno pustym symbolem.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=taIWE1xANx8&feature=youtu.be
Leszek Rodziewicz pomysłodawca Dnia Flagi Rzeczpospolitej.

https://www.youtube.com/watch?v=hZBCPop3FJY
Czyta Lektor Bogdan Dmowski / Wuppertal.

 

     Dzień Flagi / Trzynasta Rocznica 2. maja. 2016r.

 

Wiedza, co symbolizują polskie biało-czerwone barwy narodowe i jaką mają genezę, jest wśród Polaków prawie zerowa. Stwierdzenie tego faktu dotyczy nie tylko zwykłych obywateli, ale także tych, którzy uważają się za naszą elitę.
Trudno się temu dziwić, gdyż ani w podręcznikach szkolnych ani w programach nauczania, ukazaniu tej wiedzy nie poświęca się szczególnej uwagi.
Wielki czas, aby nasze barwy narodowe przestały być tylko identyfikatorem odróżniającym Polskę od podobnych barw Monaco, Indonezji, Wiednia czy Brandenburgii.
Pytanie jak długo jeszcze prawda o tradycji naszych barw narodowych będzie tajemnicą dla milionów Polaków i kto jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy nadal czeka na odpowiedź.
Postaramy się, więc przybliżyć w skrócie, co symbolizują nasze barwy narodowe i jaką mają genezę.

 


Polskie biało-czerwone barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków. Zanim stały się prawdziwie narodowe były przede wszystkim stosowane w wojsku.
Mają, jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne.


Wywodzą się one z dwóch herbów: Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.


Jednoznacznie dali temu wyraz nasi przodkowie, podejmując w toku Powstania Listopadowego w dniu 7 lutego 1831 roku znamienną uchwałę, która legła u podstaw naszych barw narodowych.

 

 

Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu wniosków komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiły i stanowią:


Artykuł 1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i wielkiego Księstwa Litewskiego to jest kolor biały z czerwonym.


Artykuł 2 Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić maja w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.

Pomysłodawcą tej uchwały był Walenty Zwierkowski, deputowany z Warszawy.
Ustalając barwy narodowe nawiązano do Herbu Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Biel pochodzi od bieli Orła będącego godłem Królestwa Polskiego i bieli Pogoni-rycerza galopującego na koniu będącego godłem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oba te godła znajdowały się na czerwonych tłach tarcz herbowych.
Na fladze kolor biały jest na górze, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż kolor tła.
Te ustanowione przez Sejm Królestwa Polskiego barwy szybko przyjęły się w wojsku oraz upowszechniły się wśród polskiego społeczeństwa. Po upadku powstania przejęte od wojska przez cywilów, stały się symbolem państwa, które chwilowo nie istniało i własnością narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość. Stały się prawdziwie narodowe.
I tak jak chcieli ustawodawcy, te barwy łączyły” wszystkich Polaków”. Tych mieszkających w zaborze rosyjskim, pruskim, austriackim jak i wywiezionych na Sybir, czy też będących na emigracji w różnych krajach świata.
Polskie biało-czerwone barwy narodowe pochodzące od Herbu Rzeczypospolitej Obojga Narodów symbolizują największe dzieło naszych przodków w pokojowym zjednoczeniu Europy – Unię Polsko-Litewską.
Ponad 600 lat temu, dokładnie w dniu 14 sierpnia1385 roku w Krewie została zawarta unia polsko-litewska, w wyniku, której Królem Polski został Wielki Książę Litewski Jagiełło.
Powstało nowe państwo i ten fakt trzeba było zaznaczyć w nowym herbie Polski.
Odtąd przez prawie 500 lat herbem Polski będzie czterodzielna tarcza, na której przemiennie znajdować się będzie Orzeł Biały i Litewska Pogoń.

 

 

Trzeba zatem wiedzieć, że:
Polskie barwy narodowe symbolizują wielkie działo naszych przodków- Tradycje Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Państwo to wytworzyło nową, jakość ”polskości”, o której tak pisał w swej książce ”Pamięć i tożsamość” Jan Paweł II:
….Historycznie polskość ma za sobą bardzo ciekawą ewolucję. Takiej ewolucji nie przeszła prawdopodobnie żadna inna narodowość w Europie. Naprzód w okresie zrastania się plemion Polan, Wiślan i innych, to polskość piastowska była elementem jednoczącym: rzec by można, była to polskość „czysta”. Potem przez pięć wieków była to ”polskość epoki jagiellońskiej”: pozwoliła ona na utworzenie Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur, wielu religii.
Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową różnorodność. Sam pochodzę z Małopolski, z terenu dawnych Wiślan, silnie związanych z Krakowem. Alen nawet i tu, w Małopolsce – może w Krakowie bardziej niż gdziekolwiek czuło się bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu.

 


A więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie… Jan Paweł II.
Wydaje się jednak, że ten „jagielloński wymiar polskości”, o którym wspomniałem przestał być niestety w naszych czasach czymś oczywistym.
Takiej interpretacji genezy i symboliki naszych barw narodowych trudno szukać w podręcznikach szkolnych, programach nauczania, wypowiedziach wielu heraldyków i weksylologów czy też polityków.
Kiedy przed dziesięciu laty wchodziliśmy do Unii Europejskiej, w materiałach Komitetu Integracji Europejskiej nie było nawet marnej wzmianki o tym ,że przed ponad 600-laty Polacy i Litwini utworzyli w Europie Środkowej państwo kierujące się podobnymi zasadami jak współczesna nam Unia Europejska. Ta amnezja naszych elit powtórzyła się nie tylko w piątą rocznicę naszej obecności w tej Unii, ale także podczas naszej w niej Prezydencji.
Powtórzyła się także w tym roku w dziesiątą rocznicę naszego wejścia do Unii.
Wobec zdecydowanego sprzeciwu Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzenia do podręczników szkolnych i programów nauczania rzetelnej wiedzy o naszych barwach narodowych zrodził się pomysł ustanowienia

Dnia Flagi Rzeczypospolitej

 

Ustanowienie przez Sejm RP w dniu 20 lutego 2004 roku Dnia Flagi, jest przykładem działania ponadpartyjnego.
Był to pomysł zwykłych obywateli zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rodu Rodziewiczów, podjęty przez Koło PO w Warszawie-Wesołej zrealizowany w wyniku poselskiej inicjatywy Klubu PO, wspartego przez Klub Poselski PiS i 83 posłów SLD, wbrew woli Senatu, rządu Leszka Millera, Samoobrony, i Ligi Polskich Rodzin.
Proces legislacyjny przeprowadził Poseł PO Pan Edward Płonka.
Niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że wymiar edukacyjny Dnia Flagi został przesłonięty obrzędowością


Dzień 2 maja, jako Dzień Flagi nie jest „zapchajdziurą „ pomiędzy 1 a 3 maja jak to określiła w 2004 roku „Polityka”.


Został on celowo wybrany, gdyż właśnie w tym dniu przez kilka dziesięcioleci, polska flaga na polskiej ziemi, była najbardziej ściganą flagą świata.
Jednocześnie jest to Dzień Polonii i Polaków za granicą.
Spełniona jest w ten sposób wola naszych przodków zawarta w preambule ustawy z 1831 roku. Te biało-czerwone barwy łączyły i nadal łączę Polaków na całym świecie.

 

10 podstawowych zasad wywieszania flagi


1. Wywieszajmy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe
2. Flagi możemy wywieszać również wówczas, kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia
naszego życia prywatnego. Tak robi się w wielu krajach.
3. Flaga, którą wywieszamy powinna być czysta, wyprasowana.
4. Wywieszona flaga nie powinna dotykać ziemi, podłoża ani być zamoczona w wodzie.
5. Na fladze nie powinno umieszczać się żadnych napisów, rysunków, obrazków. Itp.
6.Trzeba zwracać uwagę na właściwą kolejność barw, jeżeli umieszczone są pionowo, kolor
biały powinien znajdować się po lewej stronie.
7. Na jednym maszcie z polską flagą nie wolno wieszać innych flag.
8. Flaga z herbem Polski nie powinna być używana przez obywateli, ponieważ jest
zastrzeżona wyłącznie dla placówek dyplomatycznych, lotnisk, kapitanatów portów,
statków.
9. Flaga wisząca na maszcie powinna być ściągnięta na noc, lub podświetlona w nocy.
10. Jeżeli flaga jest zużyta, powinna być zniszczona w sposób godny, najlepiej poprzez
rozdzielenie barw i spalenie.

Leszek Rodziewicz / Stowarzyszenie Rodu Rodziewiczów
Międzywodzie 2 maja 2014 r.

Leszek Rodziewicz ur. 26.luty.1942r. w Wilnie. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 25 lat Mieszka na Wyspie Wolin.

 

Y.P. Szanowni Państwo jeżeli tak lekko ,,słowni’’ oceniamy ludzi, czy również potrafimy docenić Ich wkład i zaangażowanie w
programach edukacyjnych, miedzy ludzkich, pielęgnowania tego co Nasze Narodowe od zarania istnienia Państwa Polskiego ,,słowa pisanego i mówionego’’.

Z Leszkiem Rodziewiczem inspiratorem Dnia Flagi 2.maja. rozmawiała prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników – Virtualia ART Yvette Popławska
Z upoważnienia prezes MS AADP Virtualia ART.

Czyta Lektor Bogdan Dmowski/ Wuppertal.

 

https://www.youtube.com/watch?v=taIWE1xANx8&feature=youtu.be

 

Newsy » DOLNOŚLĄSKIE

20 czerwca 2016 Wioska słowiańska, świętojański jarmark i świętojańska parada, tańce w kręgu przy ognisku, puszczanie wianków w nurt Bystrzycy oraz...
26 maja 2016 Czołgi i haubice wjadą do Wrocławia!   Do 4 czerwca do Wrocławia przyjedzie z różnych stron Polski ciężki sprzęt pancerny,...
2 marca 2016 29 lutego dobiegła końca wystawa pt. "Miłość" Edwarda Dwurnika we wrocławskim Centrum Kultury "Zamek". Z tej okazji...
26 lutego 2016 Mijają kolejne dni i miesiące, daty szybko się zmieniają i w tym huraganie zdarzeń społecznych, politycznych czy prywatnych zapominamy, gubimy...
5 lutego 2016 Jeszcze zostało nieco czasu, jeszcze mamy chwilę na przygotowanie się, ale wypada zrobić to dobrze, godnie. Dzisiaj symbolepolskiej flagi...
4 lutego 2016 https://www.youtube.com/watch?v=IngXpB_CWKw&feature=youtu.be https://drive.google.com/.../0B6cgtrGaCRvfVm9nMWZ5ZV.../view Montaż...