Kalendarz » MAZOWIECKIE

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » MAZOWIECKIE

Wtorek, 28 lipca 2015 Drukuj Astronomiczne rachunki telefoniczne coraz częstszą pamiątką z wakacji Przeciętny dług osoby, która znajduje się w Rejestrze BIG z powodu niezapłaconego rachunku telefonicznego przekracza 2 tys. zł. Najłatwiej narobić sobie kłopotów poza krajami Unii Europej...
Piątek, 17 lipca 2015 Od października będzie mniej długów spadkowych Nowe przepisy, które wejdą w życie w drugiej połowie października pozwolą wszystkim, którzy otrzymali wraz ze spadkiem dług i nie złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ograniczyć dziedzi...
Do kogo jest skierowana? Akcja skierowana jest do osób fizycznych samotnie wychowujących dzieci posiadających wyrok sądowy, orzekający o prawie do alimentów.Wielokrotnie zdarza się, że sąd, czy egzekucja komornicza nie są wystarczającą motywacją do spłacenia zaległych świadczeń. Często osoby zobowiąz...
Dzięki rejestrom dłużników gminy poprawią ściągalność alimentów   Już od 1 lipca życie dłużników alimentacyjnych stanie się trudniejsze. Jeśli ojca lub matkę wyręcza fundusz alimentacyjny, to ich dane trafią do wszystkich czterech działających w Polsce rejestrów dłużnikó...

„Piękny świat polskich książek”

18 sierpnia 2014, MAZOWIECKIE

 

                            Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 

                                                                                                „Piękny świat polskich książek”

                                                                                      w ramach Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie

 

Organizator: MIEJSCOWA NARODOWOŚCIOWO-KULTURALNA

                         AUTONOMIA „POLONIA” m.KALININGRAD

(adres siedziby: Ul. Dm. Donskogo, 7/11, biuro 220, 236022, Kaliningrad, Rosja,

tel. +7 9062 3855256,

polonia39.ru@gmail.com,

www.polonia39.ru, Prezes -Rogaczykowa Elena). 

 

"….Nie rozumie Polski ten, kto nie wsłuchuje się

w głos polskiej literatury..."

Adam Michnik 

Konkurs jest adresowany do uczestników w wieku 5-20 lat ze środowisk polonijnych na całym świecie oraz z terenu Polski. Konkurs pozwala zapoznać się z bajkami, legendami, opowiadaniami, wierszami literatury polskiej. Chcemy, aby ten konkurs zmobilizował uczestników do zgłębiania wiedzy o Polsce, tradycji i kulturze, literaturze polskiej.

REGUŁAMIN KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w wieku od 5 do 20 lat.

2. Prace powinny być wykonane samodzielnie oraz zgodnie z tematem konkursu.

3. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych). Liczba prac nadesłanych z placówki / instytucji - maksymalnie 3.

4. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki:

  • format: od A4 do A3.
  • prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek).

5. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową, opisaną drukowanymi literami.

6. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów.

7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac w celu jego popularyzacji oraz upowszechniania rezultatów (na stronie organizatorów, w wydawnictwie pokonkursowym, w prasie, itp.)

8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania nagrodzonych prac bez wypłacania honorariów autorskich.

9. Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie wnosi opłat.

10. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, nie zwracamy również nadesłanych prac.

 OCENA PRAC KONKURSOWYCH, NAGRODY.

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów oraz znawcy przedmiotu.

2. Kryteria oceny: zgodność z tematem, kreatywność, przemyślana forma, czytelność przesłania, umiejętność posługiwania się wybraną techniką.

3. Jury dokona oceny oraz przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:

I – 5-6 lat

II – 7-9 lat

III – 10-12 lat

IV – 13-15 lat

V – 16-20 lat

4. Przewidziane nagrody to materiały plastyczne, albumy, książki oraz pamiątki. Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają dyplomy.

5. Wyniki ogłoszone zostaną 18 września 2014 roku i opublikowane na stronie Autonomii „POLONIA”:

www.polonia39.ru

6.  Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej (pracy zakwalifikowane) odbędzie się w dniu Finału “Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie” 28  września 2014 roku o godz.15.00 w Rybnej Birży (ul. Oktyabrskaya, 8a, Kaliningrad).  Całą wystawę będzie można oglądać w Centralnej Bibliotece dla dzieci im. S. Michałkowa (m.Kaliningrad, ul. P. Morozowa 2-2a) do końca października w godzinach pracy bibliotecy.

7. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: +7 906-238-55-25 ;

+7 911-467-95-97 lub drogą mailową: polonia39.ru@gmail.com ; maksimowa2008@yandex.ru

8. Nagrody nie odebrane w dniu Finału Konkursu można odbierać do dnia 31. 10. 2014 r. w siedzibie Autonomii „POLONIA” ( m. KALININGRAD, ul. Dm. Donskogo, 7/11, biuro 220, 236022, Kaliningrad, Rosja)

9. Prace należy dostarczyć do 10 września 2014 roku:

- tylko osobiście – do siedziby Autonomii „POLONIA” w Kaliningradzie przy ul. Dm. Donskogo, 7/11, biuro 220 w godzinach pracy po wcześniejszym uprzedzeniu telefonicznym (+79062385525)

lub

- za pośrednictwem Poczty pod adresem

Poste Restante

Andrey Anatolyevich Androsyuk

ul. Gorkogo, 170, OPS 236001, Kaliningrad,

236001, Rosja

 

Partnerami Konkursu są:

- Centrum Biznesowy „Rybnaya Birzha”

- Centralna Biblioteka dla dzieci i młodzieży im. S. Michałkowa w Kaliningradzie

- www.egminy.eu

 

 

 

*************

 

I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

„Piękny świat polskich książek”

w ramach Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie.

     

         Organizator: MIEJSCOWA NARODOWOŚCIOWO- KULTURALNA AUTONOMIA „POLONIA” m. KALININGRAD

 

*************

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i nazwisko autora pracy: ______________________________________________

 

Wiek oraz dokładna data urodzenia:  ______________________________________

 

Tytuł pracy: _______________________________________________________________

 

Nazwa i adres szkoły lub placówki kierującej pracę na Konkurs: ______________

 

___________________________________________________________________________

 

Dane opiekuna, pod kierownictwem którego powstała praca:

 

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________

 

Telefon: ___________________________________________________________________

 

Adres e-mail: ______________________________________________________________

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia.

Oświadczam, iż złożona przeze mnie praca stanowi wyłączną własność organizatorów Konkursu i nie narusza praw osób trzecich; przekazuję też jego organizatorom prawa do rozporządzania pracą na zasadach określonych regulaminem Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka do celów przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

 

………………………………………...                                             ……………………………………..

data i podpis opiekuna (nauczyciela)                             data i podpis uczestnika lub

     prawnego opiekuna w przypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni

 

 

*wypełnioną kartę należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej, opisaną drukowanymi literami.

 

*************

 

Newsy » MAZOWIECKIE

21 grudnia 2016 Święta, Święta i po Świętach, ale póki co warto sobie życzyć dużo dobrego, zdrowego, szczęśliwego ... nawet jeżeli jest to z przekąsem,...
13 września 2016 Drugi numer czasopisma magazyn młodych talentów Little Star już w sprzedaży w całym kraju. A w nim:    ...
24 maja 2016 SZANOWNI PAŃSTWO,   wychodząc na przeciw potrzebom XXI wieku przygotowalismy PROJEKT LITTLE STAR, czyli kompleksową pomoc i...
23 stycznia 2016 Nigdy nie było mi dane poznać osobiście pana Jerzego Waldorffa i pana Bogusława Kaczyńskiego. Dlaczego mówię tu o obu Panach? To...
10 stycznia 2016 O Finale WOŚP   Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej...
21 grudnia 2015 ZJakże gorące życzenia płynące z OmskayGorczenia Bozonarodzeniowe i Noworoczne ...