Kalendarz » ZACHODNIOPOMORSKIE

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » ZACHODNIOPOMORSKIE

             Człowiek z otwartym umysłem jest bardziej tolerancyjny, kreatywny, innowacyjny - piszą organizatorzy Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego - pierwszej na Pomorzu Zachodnim publicznej debaty o kulturze, która będzie okazją, by zdefiniować na...
Trzecia edycja targów, w ramach których firmy i instytucje z branży dziecięcej prezentują kompleksowo swoją ofertę, spotykają się z rodzicami, udzielają porad. Dla rodziców targi są miejscem uzyskania rzetelnych informacji o produktach dostępnych na rynku, konsultacji z ekspertami z zakresu zdro...
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Struga 6-8 70-777 Szczecin tel. 91 464 44 01 fax 91 464 44 02 office@mts.pl
Od kilku lat Piknik nad Odrą jest produktem turystycznym samym w sobie. Równie bogaty program mają nieliczne imprezy targowe w Polsce.   W ubiegłym roku w Pikniku nad Odrą udział wzięło ponad 200 wystawców, imprezę odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób. Wiodącą marką Pikniku nad Odrą s...

VI nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym.

12 maja 2014, ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy POMERANIA FILM ogłasza VI nabór wniosków  o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym.

Celem Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego POMERANIA FILM,  jest edukacja filmowa, rozwój przemysłu i działalności filmowej w regionie oraz koprodukcja poprzez współfinansowanie i wspieranie organizacyjne produkcji filmowych:

  • związanych z województwem zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, mogących przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji tych miast i regionu oraz do budowania jego pozytywnego wizerunku, wykorzystujących lokalne zasoby kadrowe (twórcze, odtwórcze i techniczno-pomocnicze) oraz podmioty mające siedzibę w regionie, dających szerokie pole rozwoju kompetencji i praktyki zawodowej,
  • posiadających niekwestionowane walory artystyczne, podejmujących niebanalne tematy przy perfekcyjnym wykorzystaniu narzędzi filmowych.

Planowana kwota przeznaczona na wsparcie finansowe w roku 2014 to 350.000 zł brutto.

Do konkursu aplikować mogą wyłącznie producenci filmowi.

Wsparcie finansowe Funduszu odbywać się będzie poprzez udział ZFF w produkcji filmów, jako koproducenta.

Producent filmowy przystępując do konkursu akceptuje warunek wydatkowania pełnej kwoty przyznanego przez ZFF wsparcia finansowego w roku kalendarzowym, w którym otrzymał wsparcie. Termin wydatkowania przyznanych środków wraz z warunkami ich rozliczenia określi każdorazowo umowa koprodukcyjna zawarta pomiędzy Zamkiem a Producentem, przy czym termin wydatkowania środków ZFF nie musi być tożsamy z terminem zakończenia produkcji filmowej.

Termin składania wniosków do 6.06.2014 r.

 

(dokumenty powinny zostać dostarczone do sekretariatu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, najpóźniej do 6.06.2014, do godz. 16.00).

Regulamin konkursu, karty ocen i wniosek o udzielenie wsparcia finansowego znajdują się na stronach:

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – www.zamek.szczecin.pl

Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film – www.pomeraniafilm.pl  (w zakładce Regulamin).

Szczegółowych informacji udzielają Beata Bogusławska i Agnieszka Jankowska, tel. 91 488-32-12,

e-mail: kino@zamek.szczecin.pl.

 

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
bow@zamek.szczecin.pl
www.zamek.szczecin.pl
www.szpak.szczecin.pl

 

Newsy » ZACHODNIOPOMORSKIE

27 grudnia 2015 A tu życzenia płynące znad morza     Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin...
4 sierpnia 2015 Gdyby te kamienie mogły mówić , opowiedziałyby ... W okresie gdy powstała ta świątynia , jeszcze drewniana , ale już z kamienną...
2 listopada 2014 PUBLIKACJA ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE ŚLADAMI LUBINUSA. PRZEWODNIK NIEZWYKŁY WŚRÓD NAJLEPSZYCH PRZEWODNIKÓW Z...
19 września 2014 Szanowni Państwo, miło nam poinformować o wynikach wojewódzkiego konkursu filmowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych...
3 września 2014 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Niezależnych PRO-CONTRA to wydarzenie odbywające się w Szczecinie regularnie od 12 lat. Jego inicjatorem...
18 sierpnia 2014 Wywiad z pisarzem...   Zapraszam do zapoznania się z treścią wywiadu, jaki przeprowadziłam         ...