Kalendarz » Prochowice

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » Prochowice

„Uchodźcy”, „imigranci” to ostatnio dwa najczęściej powtarzane w mediach pojęcia, które oscylują wokół kontrowersyjnego tematu przyjmowania cudzoziemców z krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Społeczeństwo oraz politycy są podzieleni z uwagi na zakres uprawnień jaki pow...
Bez względu na to, czy w pociągu jest złoto, czy zabytki…Znalazcy mogą liczyć na nagrodę Czy rzeczywiście pod Wałbrzychem stoi „Złoty pociąg”? To okaże się w najbliższych dniach. Teraz już jednak wiadomo, że jego odkrywcy mają podstawę, żeby domagać się nagrody. Analiza prawna Marty Kędziory &ndas...
16.I.2014 r. do Zamku "KSIĄŻ" odbyła się (pod honorowym patronatem Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbiety Bieńkowskiej), ciekawa ze względu na znaczenie dla rozwoju regionu oraz dla biznesu i turystyki w tym "uzdrowiskowej", - Międzynarodowa Konferencja  - pt: &q...
Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020   Hotelu "Konradówka"- ul. Nad Łomnicą 20c, 50-540 Ka...

„Kraina Łęgów Odrzańskich”

4 lutego 2014, Prochowice

LGD na targach Grüne Woche

W tym roku z wyrobami i ofertą turystyczną podczas Międzynarodowych Targach w Berlinie prezentuje się Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Targi Grüne Woche są jedyną w swoim rodzaju międzynarodową wystawą dla producentów artykułów spożywczych z całego świata i doskonałym rynkiem zbytu, umożliwiającym wzmocnienie wizerunku regionu.

 

Internationale Grüne Woche Berlin (Berliński Międzynarodowy Zielony Tydzień), w skrócie Grüne Woche (Zielony Tydzień), to cykliczna impreza targowa organizowana od 1926 w styczniu na terenach Targów Berlińskich.

Targi Grüne Woche są jedyną w swoim rodzaju międzynarodową wystawą gospodarki żywnościowej, rolnictwa i ogrodnictwa. Dla producentów artykułów spożywczych z całego świata targi te są doskonałym rynkiem zbytu, umożliwiają wzmocnienie wizerunku firmy.

Należą do największych i najważniejszych spotkań branżowych producentów i przetwórców żywności oraz ogrodników z całego świata. W poprzedniej edycji targów uczestniczyło prawie 1600 wystawców reprezentujących 67 krajów, liczba odwiedzających przekroczyła 407 tysięcy. Targom towarzyszyło pond 300 prelekcji i seminariów branżowych.

Cieszą się dużym zainteresowaniem polskich wystawców i zwiedzających z Polski, dlatego na targach nie mogło zabraknąć Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

Oprócz produktów jak miody z Pasieki Zuzia, soki i herbaty z Maciejowego Sadu, przetwory warzywne ze Ścinawy, prezentowane są przez panią Katarzynę Bobrę warsztaty rękodzielnicze malowania ozdób świątecznych oraz animacje dla najmłodszych. LGD przygotowało też obcojęzyczne materiały promocyjne o Krainie Łęgów Odrzańskich i imprezach u nas się odbywających.  (Zdjęcia http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/686/lgd-na-targach-grune-woche )

 

Dotacje z Leadera

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” od jutra rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach działania  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z programu Leader. W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie na 4 działania. W sumie do rozdysponowania jest ponad 2,2 mln zł.

 

Wnioski do LGD mogą składać podmioty (w tym osoby fizyczne) działające na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia. Konkurs przewiduje przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu ogólnego i tematycznego.

 

Z zakresu ogólnego można składać wnioski na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działań:

 

  • Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 598 330,39 złotych.
  • Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi , limit dostępnych środków: 263 566,94 złotych; w tym na przedsięwzięcia I, II oraz IV przeznacza się kwotę 263 566,94 zł;
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 283 562,00 złotych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 114 241,00 złotych.

Natomiast z zakresu tematycznego  na działania:

 

  • Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 323 880,94 złotych w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 323 880,94 złotych.
  • Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, limit dostępnych środków: 155 972,56  złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 17 359,87 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 138 612,69 zł, z czego 110 718,05 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 319 743,15 złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 119 743,15 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 200 000,00 złotych, z czego 100 000,00 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 140 885,00 złotych. w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 140 885,00 złotych.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 06 lutego 2014 r. do godziny 16:00, bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, które mieści się w Prochowicach  przy Placu Kopernika 6.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej LGD „Krainy Łęgów Odrzańskich”: www.lgdodra.pl,  lub w biurze LGD.

 

Więcej informacji na www.lgdodra.pl

Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Plac Kopernika 6,

59-230 Prochowice

tel. 76/858 45 45 fax 76/858 54 54

tel. kom. 509 347 189

www.lgdodra.pl

 

 

Newsy » Prochowice

4 lutego 2014 LGD na targach Grüne Woche W tym roku z wyrobami i ofertą turystyczną podczas Międzynarodowych Targach w Berlinie prezentuje się...
20 czerwca 2016 Wioska słowiańska, świętojański jarmark i świętojańska parada, tańce w kręgu przy ognisku, puszczanie wianków w nurt Bystrzycy oraz...
26 maja 2016 Czołgi i haubice wjadą do Wrocławia!   Do 4 czerwca do Wrocławia przyjedzie z różnych stron Polski ciężki sprzęt pancerny,...
2 marca 2016 29 lutego dobiegła końca wystawa pt. "Miłość" Edwarda Dwurnika we wrocławskim Centrum Kultury "Zamek". Z tej okazji...
26 lutego 2016 Mijają kolejne dni i miesiące, daty szybko się zmieniają i w tym huraganie zdarzeń społecznych, politycznych czy prywatnych zapominamy, gubimy...
5 lutego 2016 Jeszcze zostało nieco czasu, jeszcze mamy chwilę na przygotowanie się, ale wypada zrobić to dobrze, godnie. Dzisiaj symbolepolskiej flagi...