Kalendarz » Kurów

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » Kurów

Smutne wydarzenia powinny wyglądać dostojnie, by wspomnienia nie przytłaczały.
Coś dla Mamy, Taty i dla najmniejszych członków Rodziny
Przyjemności, przyjemności

Już za kilka chwil, za chwil parę będzie 30 lecie …

24 lipca 2013, Kurów

Z  KRONIKI  KUROWSKIEGO  TOWARZYSTWA  REGIONALNEGO.

Było to 27 lutego 1984 roku. Grupa siedemnastu zapaleńców spotkała się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie, aby powołać stowarzyszenie miłośników regionu. Spotkanie to zaowocowało rejestracją w dniu 2 maja tegoż roku Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego, którego pierwszy Zarząd stanowili: prezes – Krzysztof Andrzej Boreczek (miłościwie prezesujący  do dziś i oby dożywotnio), wiceprezes – Władysław Chabros, sekretarz – Marianna Frydrych, skarbnik – Hanna Wysocka.

Celem działania KTR było i jest: integracja ludzi zainteresowanych przeszłością i przyszłością Gminy Kurów, gromadzenie, pielęgnowanie i upowszechnianie źródeł i pamiątek z przeszłości, dokumentowanie współczesności oraz pomoc w działalności intelektualnej ludzi regionu.

Podstawową formą upowszechniania wiedzy historycznej jest działalność wydawnicza. Dotychczas ukazały się:

w roku 1986 – Gazeta jednodniowa „Kurowiak”

w roku 1992 – „Dokument lokacyjny miasta Kurowa z 1442 roku”  „Kurów   dwudziestolecia   międzywojennego w 

                    fotografii Gustawa Sadurskiego”

w roku 1993 – „Przywilej Stanisława Zbąskiego dla rzemiosła kurowskiego z 1549 r.”

w roku 1996 – Monografia „Kurów od początku XVIII do połowy XX wieku” część I: 1700 – 1918, część II: 1918 – 1956

w roku 2000 – „Gmina Kurów. Powstanie, organizacja, funkcjonowanie”

w roku 2001 – „Grzegorz   Piramowicz   i   jego   epoka”   –   wspólnie   z   Lubelskim Oddziałem Polskiego

                    Towarzystwa  Historycznego

w roku 2003 – „Materiały źródłowe do dziejów Kurowa”  „Historia   Szkoły   Podstawowej   im.  ks.  Grzegorza 

                    Piramowicza  w Kurowie” „Raport o Gminie Kurów”

w roku 2005 – „Właściciele Kurowa i jego dóbr ziemskich” „Rezydencja Potockich w Olesinie”

w roku 2006 – wykonano serię widokówek popularyzujących Gminę Kurów

w roku 2009 – „Raport o Gminie Kurów” – nowe opracowanie „Oświata w Kurowie Lubelskim”  „Ocalić od zapomnienia.

                    Rzecz o najstarszych nagrobkach cmentarza parafialnego”

w roku 2010 – „Raport statystyczny Magistratu Miasta Kurowa”

w roku 2011 – „Kurów jako ośrodek administracji. Od lokacji do 1939 roku”  „Pradzieje Gminy Kurów”

w roku 2012 – „Dziedzictwo kulturowe Gminy Kurów”  Seria widokówek popularyzujących Gminę Kurów z okazji 570

                    rocznicy lokacji miasta Kurowa na prawie magdeburskim

Od roku 1995 ukazało się 23 numery wydawnictwa ciągłego „Zeszyty Kurowskie”, które zawierają artykuły dotyczące historii Kurowa i regionu, publikacje dokumentów i   wspomnień,  informacje  o  dniu dzisiejszym Gminy i Towarzystwa. 

Powyższe publikacje ukazały się dzięki znaczącej pomocy finansowej Urzędu Gminy w Kurowie, Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego w Lublinie.

Kurowskie Towarzystwo Regionalne przekazuje nieodpłatnie swoje wydawnictwa wielu ośrodkom zagranicznym i krajowym, na miejscu dostępne są w Gminnej Bibliotece Publicznej i Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi również kartotekę regionalną, w której gromadzi wydawnictwa, opracowania, fotografie i inne materiały tekstowe dotyczące historii i współczesności regionu.

Kurowskie Towarzystwo Regionalne jest również organizatorem i współorganizatorem różnych imprez oświatowych i kulturalnych. Z ważniejszych wymienić należy obchody 550 i 570 rocznicy lokacji miasta Kurowa /1992,2012/ 200 rocznicy śmierci Grzegorza Piramowicza, w tym sesji popularno-naukowej zorganizowanej wspólnie z Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego /2001/, prowadzenie Wszechnicy Historycznej dla młodzieży /dotychczas 10 spotkań/, pomoc w przygotowaniu rocznic i świąt /powstania styczniowego, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości, Dożynek Gminnych, Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej/.

Aktualny skład Zarządu KTR: prezes – dr Krzysztof Andrzej Boreczek, wiceprezes – Katarzyna Matraszek, sekretarz – Władysław Chabros, skarbnik – Krystyna Skwarek.

Adres Towarzystwa: Kurowskie Towarzystwo Regionalne z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury     

24-170 Kurów   ul. Jana Kilińskiego 2   

tel/fax /081/ 881 1099,                              

e-mail: kurtowreg@wp.pl

Newsy » Kurów

24 lipca 2013 Z  KRONIKI  KUROWSKIEGO  TOWARZYSTWA  REGIONALNEGO. Było to 27 lutego 1984 roku. Grupa siedemnastu zapaleńców...
12 czerwca 2013 12 czerwca o godzinie 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się finał II konkursu krasomówczego "Babciu, dziadku, opowiedz mi...
25 marca 2013 Rozmowa Marzeny Romańczuk z zamieszkałym w Puławach znanym ormiańskim malarzem, grafikiem, grawerem, animatorem - Tigranem Haszmanianem....
26 maja 2015 Twarzą Festynu Pasje Ludzi VI Edycji (14 czerwca 2015 roku) będzie Wnuk Arkadego Fidlela - Arkady Fidler również podróżnik....
7 stycznia 2015 Jakiś czas temu w Teleexpresie poinformowano świat, że spłonęła wiejska biblioteka w gminie Firlej. Tak się złozyło, że wkrótce potem...
10 listopada 2014 TRUDNE WYBORY Już dwa miesiące wiszą na słupach, deszcz im nie wadzi, wiatr ani upał, wzrokiem mnie śledzą, kiedy przechodzę, bezgłośnie...