Kalendarz » Poznań

  Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » Poznań

18.30 Kolejna debata z cyklu „Strefa debat”, realizowanego w ramach projektu STREFA ŚWIĘTY MARCIN, poświęcona będzie funkcji handlowo-usługowej ulicy Św. Marcin. W debacie udział wezmą: Przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania; dr Sławomir Palicki, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP; ...
Sala Nowa Celem konferencji jest wymiana i wypracowanie dobrych praktyk oraz metod edukacji kulturalnej przez edukatorów oraz środowiska akademickie. Do dzisiaj należy potwierdzić swój udział w sekretariacie zamku, mailowo: sekretariat@ckzamek.pl lub telefonicznie: 61 64 65 276. Biuro organi...
W dniach 7-9 października 2013 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA oraz towarzyszącego im Salonu Nieruchomości i Inwestycji Investfield. Zeszłoroczna odsłona, wraz z targami Poleko i Komtechnika p...
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w najbliższej edycji Targów Branży Szklarskiej GLASS. W tym samym miejscu i czasie trwać będą Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA, CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO – Sport, Rekreacja, Wellness i SPA, a także Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów do Produkcji...

REZYDENCI W REZYDENCJI

27 czerwca 2013, Poznań

OD REZYDENCJI CESARZA WILHELMA… po REZYDENCJE ARTYSTYCZNE

 

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu stopniowo rozszerza swoją działalność o program rezydencji artystycznych. Pilotażowym programem był skierowany do lokalnego środowiska artystycznego Program Laboratorium, w ramach którego realizujemy w tym roku pięć projektów z różnych dziedzin sztuki. (link)

Program rezydencji artystycznych na 2014 rok zakłada udział artystów i animatorów z całej Polski. Zapraszamy do zgłaszania projektów artystycznych (sztuki wizualne, muzyka, teatr, taniec) wykorzystujących potencjał ZAMKU jako instytucji i zamku jako budynku. Czekamy na projekty silnie osadzone w specyfice tego miejsca, które nie mogłyby odbyć się gdzie indziej. 

Centrum Kultury ZAMEK jest instytucją interdyscyplinarną, prezentującą najciekawsze zjawiska kultury współczesnej, w której przenikają się i uzupełniają wzajemnie sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura. Naszym celem jest zaspakajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Chcemy także być miejscem eksperymentu artystycznego poprzez stwarzanie twórcom warunków do realizacji dzieł i spotkań z odbiorcami.

Jako że naszą siedzibą jest dawny zamek cesarski, wyjątkowy świadek historii Europy XX wieku, ważne miejsce w programie zajmuje także refleksja na temat przeszłości i jej wpływu na teraźniejszość. Chcemy by rezydencjonalny charakter (oraz bogata historia (link) były nie tylko tłem dla wydarzeń artystycznych, ale inspiracją i punktem wyjścia dla działań rezydentów.

Równie ważne jest dla nas nowoczesne myślenie o edukacji. Spodziewamy się zatem propozycji zawierających ściśle powiązany z projektem program edukacyjny, który wzbogaci program CK ZAMEK.  Projekty o wyraźnym charakterze edukacyjno-artystycznym będą szczególnie punktowane.

Gwarantujemy zapewnienie warunków oraz środków finansowych do realizacji projektów
w zakresie, który zostanie uzgodniony po wyłonieniu projektów do realizacji. Wybierzemy  projekty najciekawsze oraz te, które najlepiej wpisywać się będą w misję i  program „Zamku” oraz których realizacja będzie możliwa w naszych warunkach technicznych.

Wyłonionym rezydentom z Poznania zapewniamy udostępnienie przestrzeni do pracy oraz zaplecze w postaci dostępu do potencjału organizacyjnego CK „Zamek”. Rezydentom spoza Poznania gwarantujemy dodatkowo zakwaterowanie w pokojach gościnnych CK Zamek oraz diety na czas pobytu w Poznaniu.

 

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH na rok 2014

 1. Organizatorem programu jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
 2. Celem naboru jest wybór projektów artystycznych realizowanych przez ich autorów we współpracy z CK ZAMEK w 2014 roku.
 3. Założeniem programu jest wsparcie inicjatyw artystycznych przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału CK ZAMEK. Program ma charakter cykliczny.
 4. Do nadsyłania zgłoszeń zaproszeni są artyści i animatorzy kultury z całej Polski. Możliwe są także zgłoszenia zespołowe.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 26 lipca 2013. Autorzy projektów wybranych we wstępnej selekcji zostaną zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone: do 10 sierpnia 2013.
 6. Skład komisji wyłaniającej projekty do realizacji:

Anna Hryniewiecka – dyrektor CK Zamek

Zofia Starikiewicz – zastępca dyrektora CK Zamek

Andrzej Maszewski – Kierownik Działu Imprez

Maciej Szymaniak – Kierownik Działu ds. Programów Interdyscyplinarnych

Jagna Domżalska – koordynator Programu Rezydencji Artystycznych, Dział ds. Programów Interdyscyplinarnych

 1. CK ZAMEK wybierze do 6 projektów do realizacji w 2014 roku. Kolejnym etapem (sierpień-wrzesień 2013) będzie przygotowanie budżetu projektów
  i sposobu ich finansowania. Zakładane jest wspólne pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację projektów przy finansowym udziale CK ZAMEK.
 2. Wymagania dotyczące zgłoszeń:

Zgłoszenie musi zawierać:

 • informacje dotyczące projektu, w tym opis projektu oraz jego budżet;
 • list intencyjny, przedstawiający autora/autorów projektu;
 • CV autora/autorów projektu (doświadczenie w realizacji podobnych projektów nie stanowi kluczowego kryterium ich oceny; premiowane będą nowatorstwo i świeżość pomysłu);
 • oświadczenie o prawach autorskich do projektu;
 • propozycję wynikających z projektu wydarzeń edukacyjnych wzbogacających program CK „Zamek” (wykład, pokaz, dyskusja, warsztaty itp.).

Do zgłoszeń można dołączyć także materiały wizualne, nie jest to jednak niezbędne.

Zgłoszenia należy dostarczyć w formie wydruku oraz wersji cyfrowej CD/DVD.

 1. Projekty o charakterze edukacyjno-artystycznym będą punktowane dodatkowo.
 2. Każda osoba lub zespół może złożyć maksymalnie 2 projekty. Do każdego nadesłanego projektu musi być dołączony komplet dokumentów i materiałów.
 3. Nadesłane zgłoszenia nie będą odsyłane; można je będzie odebrać po ogłoszeniu wyników naboru w CK „Zamek” do końca sierpnia 2013.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania prac, które nie spełniają warunków niniejszego regulaminu.
 5. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych autora/autorów projektu w bazie danych CK „Zamek” oraz ich przetwarzanie w celach związanych z niniejszym naborem oraz innymi naborami i konkursami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania wybranych prac bądź fragmentów w materiałach promocyjnych Organizatora, m.in.: na stronach internetowych, w katalogach i innych publikacjach związanych z rozstrzygnięciem naboru oraz do publikowania na łamach prasy, prezentowania w radio i TV.  
 7. Nadsyłanie zgłoszeń:

Zgłoszenia oznakowane hasłem: PROGRAM REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH prosimy nadsyłać pocztą na adres: Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań lub przynosić do sekretariatu CK ZAMEK (pokój 134, I piętro) od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00.

 1. Informacje dotyczące programu i naboru zgłoszeń:

Wszelkich informacji udzieli:
Jagna Domżalska
pokój 114, I piętro
tel: 607 609 037, 61 64 65 288        

j.domzalska@ckzamek.pl

Newsy » Poznań

9 stycznia 2014 Podczas 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  wolontariusze będą zbierać pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla...
16 października 2013 Zapraszamy na nowy kurs edukacyjny "Jak kolekcjonować sztukę?", który jest skierowany do osób zaintereswowanych...
7 października 2013 Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęło się dzisiaj największe wydarzenie skierowanego do władz samorządowych,...
30 września 2013 UWAGA! Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc w zamkowych pracowniach edukacyjnych. Informacje: Dział Edukacji Artystycznej tel. 61 64...
23 września 2013 Zaprezentuj swoją gminę i WYGRAJ grupowy bilet na Targi. Zapraszamy wszystkie jednostki samorządowe do udziału w Konkursie, w którym...
13 września 2013 W ramach czwartej odsłony programu # nie jesteś mi obojętny, zatytułowanej #PułapkaNormy, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu...