Kalendarz » ŚLĄSKIE

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » ŚLĄSKIE

Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy Forum: Śląsk bez kompleksów – rosną przewagi konkurencyjne regionu na inwestycyjnej mapie Polski Biura. Kapitał ludzki, edukacja, biura – gdzie leży ...
Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia 2016 r. – Wskazywanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy i włączanie w publiczny dyskurs tematów, w których tkwi jeszcze nie w pełni odkryty ...
18 września 2015 roku w związku z odbywającymi się po raz pierwszy „Dniami Energii Miasta Katowice” w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbyła się debata o energooszczędnym budownictwie na Śląsku organizowana wspólnie z Dziennikiem Zachodnim. Przy tej okazji doszło do ważnego dla Parku wydarze...
Siła współpracy i konieczność dialogu z otoczeniem – to główne przesłanie V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który dziś zakończył się w Katowicach. Od trzech dni stolica górnego śląska była centrum europejskiej przedsiębiorczości. W tym czasie najlepsi eksperci z kraj...

Top Inwestycje Komunalne 2013

9 maja 2013, ŚLĄSKIE

Top Inwestycje Komunalne 2013 w jedenastu polskich miastach

Wręczenie nagród podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Katowice, 9 maja 2013 r. – Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Tarnowska, Gdańsk, Gliwice, Kraków, Legnica, Lubawka, Poznań, Solec-Zdrój, Warszawa – to 10 miast, do których trafią Top Inwestycje Komunalne 2013. Głosami internautów, wyróżnienie w konkursie organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl, otrzyma także inwestycja z Nowego Sącza. Wręczenie nagród Top Inwestycje Komunalne, a także Top Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej, nastąpi 14 maja br., podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2013 to inicjatywa organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. Ma na celu wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2013 to:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej,

Ośrodek Spotkań Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej,

Terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy,

Rozbudowa systemu sterowania ruchem na terenie miasta Gliwice,

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie,

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w Legnicy,

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce,

Trasa tramwajowa Os. Lecha-Franowo w Poznaniu,

Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju,

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka" w Warszawie.

Oceny projektów nadesłanych przez samorządy i spółki komunalne dokonała Rada Konsultacyjna, w skład której weszli doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie i eksperci.

Główne kryterium oceny w konkursie stanowi efekt prorozwojowy inwestycji, a ponadto: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) i aktywne gospodarowanie.

Oceny nominowanych projektów dokonywali także internauci. W rankingu użytkowników serwisu Portalsamorzadowy.pl zwyciężyła inwestycja pod nazwą Modernizacja i rozbudowa sytemu gospodarki wodno-ściekowej Nowego Sącza, którą poparło ponad 2,6 tys. osób. W głosowaniu na wszystkie nominowane projekty wzięło udział ponad 15 tys. czytelników portalu.

W tegorocznej edycji konkursu Top Inwestycje 2013 wprowadzono dodatkową kategorię – Top Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej. Nagrody zostaną przyznane pięciu projektom komercyjnym z funduszy prywatnych (np. deweloperskich) zrealizowanych na przestrzeni ostatniej dekady w całej Polsce, mających funkcje handlowe, usługowe, hotelowe i konferencyjne, a także biznesowe, które w istotny sposób wpłynęły na poprawę jakości życia w mieście, wzbogaciły jego ofertę dla biznesu, turystki, kultury i rozrywki, przyczyniły się do rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, a także stały się rozpoznawalnym symbolem aglomeracji.

Wręczenie nagród Top Inwestycje Komunalne 2013, a także ogłoszenie wyróżnień Top Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej, odbędzie się 14 maja br., w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC). Największa impreza biznesowa w Europie Centralnej to 100 sesji tematycznych, którym towarzyszą liczne spotkania, debaty i imprezy towarzyszące, w których weźmie udział około 6 tys. gości z kraju i z zagranicy – najważniejszych postaci europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedzi sesja dedykowana inwestycjom komunalnym, podczas której omówione zostaną m.in.: główne kierunki inwestycyjne samorządów, ekonomiczny i społeczny sens inwestycji, efektywne inwestowanie w projekty komunalne.

Więcej informacji o zwycięskich projektach Top Inwestycje Komunalne 2013:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

Nadrzędnym celem ośrodka jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności słabowidzącym, niewidomym oraz z dysfunkcją ruchu, poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną i rehabilitacyjną. Nowy ośrodek zastąpił dwa poprzednio działające.

Obiekt składa się z trzech części, z których pierwsza jest przeznaczona dla dzieci słabowidzących i niewidomych, druga dla dzieci niepełnosprawnych, natomiast trzecia jest łącznikiem pomiędzy dwoma pierwszymi częściami, w którym znajduje się internat, basen, kompleks rehabilitacyjny, stołówki, świetlica oraz biblioteka.

Budowa obiektu kosztowała 72 mln zł. Miasto 10 mln otrzymało z rezerw celowej budżetu państwa oraz 5,3 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek Spotkań Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej

Projekt obejmował renowację znajdującej się w ruinie synagogi chasydzkiej i przystosowanie jej do pełnienia funkcji Ośrodka Spotkania Kultur (OSK).

Dąbrowa Tarnowska zyskała niezwykły obiekt. Aranżacja pomieszczeń synagogi sprawia, że może ona pełnić cele muzealne, wystawiennicze i widowiskowo-kulturalne. Walory historyczne umożliwiają rozwój turystyki sentymentalnej i edukacyjnej. Obiekt wykorzystywany jest do prowadzenia żywych lekcji historii, religii i wiedzy o kulturze. W OSK wykorzystywane są technologie multimedialne, infokioski, ekrany LCD.

Całkowita wartość projektu to 9,8 mln zł z czego dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło ponad 6,1 mln zł. Wkład własny gminy Dabrowa Tarnowska wyniósł ponad 2,2 mln zł. W montażu finansowym obecne były też środki otrzymane z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Dzięki budowie nowego Terminalu Pasażerskiego T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy zwiększyła się dwukrotnie przepustowość lotniska do min. 5 mln pasażerów rocznie, wzrosły komfort podróżowania oraz wymagane przepisami bezpieczeństwo podróżnych.

Pierwsi pasażerowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy zostali odprawieni tu 6 kwietnia 2012 roku. Obsłużył więc on kibiców podczas mistrzostw Euro 2012.

Projekt „Port Lotniczy w Gdańsku – budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" współfinansowany jest przez Unię Europejską.

Inwestycja budowy i zakupu wyposażenia terminalu miała wartość ok. 240 mln zł netto.

Rozbudowa systemu sterowania ruchem na terenie miasta Gliwice

Ogólnym celem projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem na ternie miasta Gliwice.

Wzmożony ruch tranzytowy przez miasto powstały w przypadku utrudnień na autostradach A4 i A1 ma niebagatelny wpływ na sytuacje drogową. Wdrożenie systemu automatyczno-dynamicznego sterowania ruchem zapewni zwiększenie przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich, wpłynie na skrócenie czasu przejazdu i poprawi bezpieczeństwo.

Projekt obejmuje m.in.: budowę Centrum Sterowania Ruchem, modernizację istniejącej infrastruktury w tym sygnalizacji świetlnej, montaż kamer wysokiej rozdzielczości, instalacje i uruchomienie punktów pomiaru ruchu w obszarze 20 skrzyżowań, budowę systemu dynamicznej informacji dla kierowców.

Innowacyjnością jest zatrudnienie jako mobilnych analityków ruchu opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których zadaniem jest definiowanie w systemie zdarzeń nagłych. Czyli dodatkowo projekt angażuje osoby wykluczone z rynku pracy.

Wartość projektu wynosi 35,5 mln zł, w tym dofinansowanie – 24 mln zł.

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

Małopolski Ogród sztuki stanowi wielofunkcyjną otwarta przestrzeń dla działań w różnych dziedzinach sztuki. Jako przykład udanej realizacji łączącej nowoczesność z elementami zabytkowymi, zrealizowanej w zwartej zabudowie centrum Krakowa, projekt znacząco podnosi jakość przestrzeni publicznej.

Planowana frekwencja w 2013 r. wynieść ma blisko 340 tys. osób.

Budynek zwyciężył też w konkursie na nagrodę im.prof. Janusza Bogdańskiego za najlepszą architekturę Krakowa 2012r.

Inwestorem jest teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Koszt inwestycji wyniósł 41,2 mln zł, w tym 33,4 mln zł pochodziło z funduszy unijnych, 7,8 mln z budżetu woj. małopolskiego i innych źródeł krajowych.

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w Legnicy

Wydzielony zwarty obszar miasta został poddany procesowi gruntownej rewitalizacji pod względem infrastruktury technicznej, drogowej i mieszkaniowej. Zagospodarowane zostały przestrzenie publiczne i wnętrza blokowe, a jednocześnie rozpoczęły się programy resocjalizacji społecznej. Istotny jest wątek społeczny będący uzupełnieniem „działań twardych" – „działaniami miękkimi", których adresatem są ludzie zamieszkujący tę rewitalizacyjną przestrzeń.

Łączna wysokość dofinansowania w ramach projektu „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego" sięga 15,9 mln zł. Wkład własny gminy Legnica wynosi 6,9 mln zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 22,8 mln zł. Z tym, że zadanie „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. H.Pobożnego i B. Chrobrego" w całości finansowane było z budżetu gminnej spółki Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce

Projekt zrealizowało miejscowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom.

Zakład wyposażony został w nowoczesną instalację do segregacji śmieci. Lubawska instalacja rocznie będzie przetwarzała ok.40.000 ton odpadów. Dzięki nowoczesnej technologii jedynie 10 procent odpadów trafi na wysypisko.

Pozostałe rezultaty inwestycji to: wydzielenie frakcji bio z odpadów komunalnych i skierowanie do kompostowania (ok 16 tys. ton rocznie); 3-4 krotne przyspieszenie procesu kompostowania, zwiększenie wydajności kompostowni; możliwość odzysku szkła, metali; przetwarzanie frakcji o wysokiej wartości opałowej na paliwo alternatywne; ograniczenie odpadów biodegradowalnych do składowania, deponowanie odpadów balastowych. Lubawski zakład obsłuży 150 tysięcy mieszkańców z 17 dolnośląskich gmin z powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego.

Koszt inwestycji netto to 38 mln zł. Inwestor większość środków (22,5 mln zł) na budowę pozyskał z Unii Europejskiej. 4,7 mln zł wynosił wkład własny udziałowców spółki, 5,8 mln zł – pożyczka z WFOŚiGW, 19,45 mln zł pożyczka płynnościowa.

Trasa tramwajowa Os. Lecha-Franowo w Poznaniu

W Poznaniu powstał największy obecnie w Polsce podziemny tramwajowy węzeł rozjazdowy, zamontowana została zasilająca trakcyjna sieć sztywna stosowana przy budowie metra, zastosowano m.in. ciche torowisko z wibroizolacją oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu.

W związku z realizacją inwestycji wykonano trasę tramwajową na odcinku od starej pętli na os. Lecha do projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej Franowo.

Konstrukcję nośną tunelu wykonano w technologii ścian szczelinowych. Wykonano ich ok. 2365 mb. Na odcinkach ramp wyjazdowych wykończenie ścian szczelinowych stanowią panele dźwiękochłonne, na pozostałej długości ścian wewnątrz tunelu ułożone zostały płyty ognioodporne. Na długości wybudowanego tunelu wykonano dwa podziemne przystanki o kubaturze 22 105 m3 każdy.

Inwestorem inwestycji jest miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, w imieniu którego inwestycję prowadziła Infrastruktura Euro Poznań 2012.

Wartość projektu wynosi 261,38 mln zł z czego kwota dofinansowania z WRPO stanowi 99 mln zł.

Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju

Kompleks obejmuje baseny o charakterze rekreacyjnym i rehabilitacyjnym z zapleczem relaksacyjno-wypoczynkowym. W skład zespołu basenowego wchodzi tzw. strefa cicha (część lecznicza z basenem z solanką siarczkową i wellness) oraz tzw. strefa głośna (hala basenowa ze zjeżdżalniami i atrakcjami wodnymi, brodzikiem dla dzieci oraz plażą z widokiem na park zdrojowy).

Budowa basenów w Solcu-Zdroju jest jedyną dotąd inwestycją partnerstwa publiczno-prywatnego w regionie świętokrzyskim. Co więcej jest to pierwszy i jedyny w kraju projekt hybrydowy. Udziałem gminy był grunt pod budowę kompleksu. Dzięki wsparciu władz województwa udało się uzyskać 8 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałą część inwestycji sfinansowała spółka "Malinowe Hotele", która rozbudowała swoje zaplecze leczniczo-relaksacyjne.

Baseny mineralne pomogą rozwijać turystykę leczniczą i kosmetyczną.

Całkowita wartość projektu wyniosła 18,57 mln zł.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka" w Warszawie

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni „Czajka" była największą inwestycją środowiskową w tej części Europy i stanowiła główne zadanie w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie."

Przed rozbudową oczyszczalni 75 proc. nieoczyszczonych ścieków z lewobrzeżnej części miasta trafiało do Wisły. "Czajka" od końca czerwca ub.r. przyjmuje nieoczyszczane wcześniej ścieki z lewej części stolicy (dzielnice centralne i północne) oraz wody opadowe, a także ścieki komunalne z gmin ościennych – Legionowa, Zielonki i Marek.

Dzięki nowoczesnej technologii ścieki oczyszczane są w 98 proc. a powstały biogaz zamieniany jest na energię elektryczną i cieplną. Rozwiązuje także problem zagospodarowania osadów ściekowych poprzez budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii instalacja jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Jest to najnowocześniejsza w Polsce oczyszczalnia ścieków i jedna z największych w Europie. Połowa z ponad 3 mld zł środków na inwestycję pochodziła z funduszy UE.

Decyzją internautów: Modernizacja i rozbudowa sytemu gospodarki wodno-ściekowej Nowego Sącza

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Nowego Sącza, Starego Sącza, Kamionki Wielkiej i Nawojowej. Inwestycja ma charakter przełomowy z punktu widzenia rozwoju obszaru Sądecczyzny. Tysiące rodzin i domostw rozstaje się z uciążliwością związaną z wywożeniem szamb.

Szacunkowa wartość projektu netto wynosi 275 mln zł. Wartość dofinansowania z NFOŚIGW wyniosła 171 mln, wkład własny spółki Sądeckie Wodociągi to 3 mln zł, kredyt inwestycyjny – 101 mln zł.

***

W skład Rady Konsultacyjnej oceniającej projekty Top Inwestycje Komunalne 2013 weszli m.in.: Jerzy Adamski, Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast, Andrzej Bojanowski, Prezes Związku Miast i Gmin Morskich, Jan Golba, Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Burmistrz Muszyny, Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznań, Prezes Związku Miast Polskich, Jerzy Grochulski, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Irena Herbst, Prezes Fundacji Centrum PPP, Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Danuta Kamińska, Przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Rafał Kerger, Redaktor Naczelny Portalusamorządowego.pl, Małgorzata Kołakowska, Prezes ING Banku Śląskiego, Dawid Kostempski, Prezydent Miasta Świętochłowice, Przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wojciech Kuśpik, Prezes Grupy PTWP, Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Piotr Lasecki, Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Paweł Orłowski, Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Rzepecki, Prezes Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego, Małgorzata Skucha, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Marek Tramś, Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Polkowicki oraz Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice.

Więcej informacji o konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013:
rafal.kerger@portalsamorzadowy.pl  
www.portalsamorzadowy.pl

***
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości
świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.
W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących EEC udział bierze około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/

  

 

 

Newsy » ŚLĄSKIE

5 stycznia 2017 15 styczeń godz. 8:00 wyjazd z starego placu targowego w Orzeszu W programie zwiedanie Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Zamku w...
10 sierpnia 2016 Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu zaprasza do udziału w tegorocznym XIV już plenerze. Inpiracją będą Tatry, bogata kultura, pryroda,...
10 sierpnia 2016 Miejski Ośrodek Kultury zapraszan na spotkanie kulinarne, które odbędzie się 16 września o godz. 16:30. Koszt: 15 zł/os W programie...
10 sierpnia 2016 Miejski Ośrodek zaprasza na rodzinną wycieczkę do Brennej. Koszt. 30 zł. Termin; 26.08 godz. 8:00 rano wyjazd z starego placu targowego w...
27 czerwca 2016 Święto sztuki ulicznej trwa cały lipiec. Do Gliwic zjadą teatry z Francji, Hiszpanii, Rosji oraz rodzimi artyści. Narodziła się też dziecięca...
16 czerwca 2016 70 lat Piasta Gliwice, to tytuł najnowszej książki autorstwa Grzegorza Muzi – pasjonata gliwickiego sportu i jego historii - wydanej w...