Kalendarz » MAZOWIECKIE

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » MAZOWIECKIE

Wtorek, 28 lipca 2015 Drukuj Astronomiczne rachunki telefoniczne coraz częstszą pamiątką z wakacji Przeciętny dług osoby, która znajduje się w Rejestrze BIG z powodu niezapłaconego rachunku telefonicznego przekracza 2 tys. zł. Najłatwiej narobić sobie kłopotów poza krajami Unii Europej...
Piątek, 17 lipca 2015 Od października będzie mniej długów spadkowych Nowe przepisy, które wejdą w życie w drugiej połowie października pozwolą wszystkim, którzy otrzymali wraz ze spadkiem dług i nie złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ograniczyć dziedzi...
Do kogo jest skierowana? Akcja skierowana jest do osób fizycznych samotnie wychowujących dzieci posiadających wyrok sądowy, orzekający o prawie do alimentów.Wielokrotnie zdarza się, że sąd, czy egzekucja komornicza nie są wystarczającą motywacją do spłacenia zaległych świadczeń. Często osoby zobowiąz...
Dzięki rejestrom dłużników gminy poprawią ściągalność alimentów   Już od 1 lipca życie dłużników alimentacyjnych stanie się trudniejsze. Jeśli ojca lub matkę wyręcza fundusz alimentacyjny, to ich dane trafią do wszystkich czterech działających w Polsce rejestrów dłużnikó...

I Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla młodych wiekiem i duchem mieszkańców gmin „TO CO MI W DUSZY GRA”

12 kwietnia 2013, MAZOWIECKIE

egminy.eu Bardzo prywatny Portal Ludzi Ciekawych

 

ogłasza

 

I Edycję Konkursu Poetyckiego dla młodych wiekiem i duchem mieszkańców gmin

„TO CO MI W DUSZY GRA”

Cel Konkursu:

Celem konkursu jest Promocja potencjału twórczego mieszkańców gmin oraz integracja środowisk twórczych.

 

I Edycja konkursy została podzielona na dwie kategorie wiekowe:

młodzi wiekiem (do 21 roku życia),

młodzi duchem (powyżej 22 roku życia).

 

Konkurs ma otwarty charakter (mogą brać w nim udział zarówno amatorzy, jak i twórcy profesjonalni).

Termin nadsyłania prac: 25 maja 2013 r.

 

 

Regulamin konkursu

I Edycja Konkursu Poetyckiego dla młodych wiekiem i duchem mieszkańców gmin

„TO CO MI W DUSZY GRA”

 

 

Cel Konkursu:

Celem konkursu jest Promocja potencjału twórczego mieszkańców gmin oraz integracja środowisk twórczych.

 

I Edycja konkursy została podzielona na dwie kategorie wiekowe:

młodzi wiekiem (do 21 roku życia),

młodzi duchem (powyżej 22 roku życia).

 

Konkurs posiada charakter otwarty (mogą brać w nim udział zarówno amatorzy, jak i twórcy zrzeszeni w stowarzyszeniach literackich).

 

1. Pracę na Konkurs należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@egminy.eu.

2. Prawidłowo nadesłana praca składa się z trzech autorskich wierszy, nawiązujących do tematyki Konkursu. Wiersze nie mogą być plagiatem dzieł innych autorów, jak również prace nie mogły brać udziału ani zostać nagrodzone w innych konkursach.

3. Na Konkurs można przysłać dodatkowo jeden wiersz – Satyra o mojej gminie.

4. Prace konkursowe należy pod spodem opatrzyć danymi:

a. imię i nazwisko autora,

b. wiek,

c. nazwa gminy,

d. e-mail,

e. dane o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich,

f. zgodę na publikację utworu literackiego na portalu www.egminy.eu.

5. Każdy uczestnik może przysłać tylko jeden zestaw wierszy.

6. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace autorów przesyłających:

a. większą lub mniejszą liczbę utworów niż 3,

b. utwory bez zgody na publikację na portalu www.egminy.eu,

c. utwory podejrzane o plagiat,

d. utwory przekraczające łącznie objętość trzech stron formatu A4.

7. Prace konkursowe prosimy przesyłać włącznie do 25 maja 2013 r. na adres mailowy: konkurs@egminy.eu w tytule maila:

TO CO MI W DUSZY GRA.

8. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w obu kategoriach wiekowych:

a). Za miejsca I, II i III – nagrody rzeczowe

b). Wyróżnienia w postaci dyplomów.

c). Nagroda Specjalna w postaci nagrody rzeczowej – za Satyrę o mojej gminie.

9. Komisja konkursowa składa się z ekspertów w swej dziedzinie zaproszonych przez Organizatora. Skład Jury zostanie podany do wiadomości na stronach www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10. 06. 2013 r. i zostanie opublikowane na portalu www.egminy.eu Organizatora konkursu. Dodatkowo każdy z laureatów zostanie poinformowany drogą mailową o wygranej.

11. Nagrody i Dyplomy Organizator prześle pocztą na adres podany przez Zwycięzców po otrzymaniu maila informującego o wygranej w Konkursie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych utworów na portalu egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych w dziale LITERATURA.

13. Organizator przewiduje w przyszłości wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie Konkursów Poetyckich.

14. Nadesłanie utworów oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

https://www.facebook.com/pages/egminyeu/230500093667641

 

 

 

Partnerzy konkursu:

  

 

 

Newsy » MAZOWIECKIE

21 grudnia 2016 Święta, Święta i po Świętach, ale póki co warto sobie życzyć dużo dobrego, zdrowego, szczęśliwego ... nawet jeżeli jest to z przekąsem,...
13 września 2016 Drugi numer czasopisma magazyn młodych talentów Little Star już w sprzedaży w całym kraju. A w nim:    ...
24 maja 2016 SZANOWNI PAŃSTWO,   wychodząc na przeciw potrzebom XXI wieku przygotowalismy PROJEKT LITTLE STAR, czyli kompleksową pomoc i...
23 stycznia 2016 Nigdy nie było mi dane poznać osobiście pana Jerzego Waldorffa i pana Bogusława Kaczyńskiego. Dlaczego mówię tu o obu Panach? To...
10 stycznia 2016 O Finale WOŚP   Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej...
21 grudnia 2015 ZJakże gorące życzenia płynące z OmskayGorczenia Bozonarodzeniowe i Noworoczne ...