Kalendarz » Poraj

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » Poraj

Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy Forum: Śląsk bez kompleksów – rosną przewagi konkurencyjne regionu na inwestycyjnej mapie Polski Biura. Kapitał ludzki, edukacja, biura – gdzie leży ...
Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia 2016 r. – Wskazywanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy i włączanie w publiczny dyskurs tematów, w których tkwi jeszcze nie w pełni odkryty ...
18 września 2015 roku w związku z odbywającymi się po raz pierwszy „Dniami Energii Miasta Katowice” w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbyła się debata o energooszczędnym budownictwie na Śląsku organizowana wspólnie z Dziennikiem Zachodnim. Przy tej okazji doszło do ważnego dla Parku wydarze...
Siła współpracy i konieczność dialogu z otoczeniem – to główne przesłanie V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który dziś zakończył się w Katowicach. Od trzech dni stolica górnego śląska była centrum europejskiej przedsiębiorczości. W tym czasie najlepsi eksperci z kraj...

Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego

3 kwietnia 2013, Poraj

Zapraszam do uczestnictwa w Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego.
Już po raz czwarty spotkamy się śpiewając piosenki łączące pokolenia.

W tym roku nastąpią zmiany lokalowe, przesłuchania uczestników odbędą się w Częstochowie. Dokładny adres zostanie przekazany uczestnikom Festiwalu po dokonaniu zgłoszenia.

Na Koncert Finałowy zapraszamy wszystkich zainteresowanych 9 czerwca do Poraja (wstęp wolny) – dokładane miejsce i godziny znajdziecie Państwo pod koniec mają na stronie www.gniatkowski.info

Dla dorosłych uczestników Festiwalu, oprócz nagród pieniężnych za I, II i III miejsca przewidziano Grand Prix – wyjazd do Brukseli.

Kartę zgłoszenia oraz regulamin znajdziecie Państwo w załącznikach.
Na karty zgłoszenia czekamy do 20 maja 2013.

festiwal@gniatkowski.info


Organizator IV Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego

 

REGULAMIN  IV  OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENEK JANUSZA GNIATKOWSKIEGO POD PATRONATEM WÓJTA GMINY PORAJ

  1. TERMIN FESTIWALU

8- 9 czerwca  2013 r.

  1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „ APASJONATA”

   Urząd Gminy Poraj i Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

  1. CELE FESTIWALU:

- popularyzacja dorobku twórczości Janusza Gniatkowskiego 

- przybliżanie zmian zachodzących w polskiej kulturze, poprzez piosenki Janusza Gniatkowskiego.

-spotkanie różnych pokoleń miłośników piosenki celem wymiany doświadczeń artystycznych.

- wyłanianie i promocja młodych talentów.

  1. KATEGORIE

W festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, małe zespoły wokalne (max do 8 osób)

W kategoriach wiekowych:

Kat .I   -   do   8  lat

Kat. II  -  od   9 do 12 lat

Kat. III -  od  13do 18 lat

Kat. IV - od  19 do 50 lat

Kat. V  -        seniorzy

  1. JURY

W skład jury wchodzą znani artyści i pedagodzy muzyczni, którzy oceniać będą:

      - walory głosowe i muzykalność

      - dobór repertuaru

      - interpretację

      -indywidualność artystyczną

       -wizerunek sceniczny

6.  WARUNKI UCZESTNICTWA

- przysłanie karty zgłoszenia do dnia 20 maja 2013r. na adres:

Ewa Matuszczyk

Ul. Górnicza 3 m 11

42-360 PORAJ

Z dopiskiem: FESTIWAL

lub na adres e-mail: festiwal@gniatkowski.info.

- przygotowanie dwóch piosenek Janusza Gniatkowskiego wykonanie jednej piosenki

 a na życzenie jury drugiej

- akompaniament stanowić mogą : profesjonalne podkłady muzyczne na CD lub akompaniament własny

- wniesienie opłaty wpisowej

dla dzieci i młodzieży (do 18 lat) :solista -20,00zł, duet -40 ,00 zł zespół – 60,00zł.

dla dorosłych : solista - 50,00 zł ,duet -100,00zł , zespół -  150,00 zł.

  Wpisowe płatne do  dnia 20 maja 2013 roku na konto :

                                                         Stowarzyszenie „APASJONATA”

                                                          41 1930 1321 2111 0115 3752   z dopiskiem Festiwal

lub w dniu festiwalu w biurze organizatora .

     

  1. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

      - nagłośnienie

      - obsługę akustyczną

      - identyfikatory                                             

      - jeden gorący posiłek

8. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymują dyplomy pamiątkowe.

    Zwycięzcom festiwalu zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe , pieniężne i wyróżnienia.

O podziale nagród decyduje jury i dyrektor artystyczny Festiwalu Krystyna Maciejewska – Gniatkowska.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Sprawy nie uregulowane regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

       Znajomość regulaminu potwierdzają uczestnicy lub opiekunowie podpisując kartę zgłoszenia.

       Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian regulaminu, łączenia lub rozdzielania kategorii wiekowych w zależności od ilości uczestników. 

Koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegów pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.

      Biuro Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego zastrzega

  sobie prawo do dysponowania  materiałem fotograficznym i materiałami audio i video nagranymi podczas   Festiwalu .

 

Informacje na temat Festiwalu można uzyskać pod numerami telefonu +48 791 867 464 lub 48 34 314 55 48 i na stronie internetowej www.gniatkowski.info  oraz www.gokporaj.pl.

informacja otrzymana z MOK Orzesze

 

Newsy » Poraj

3 kwietnia 2013 Zapraszam do uczestnictwa w Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego. Już po raz czwarty spotkamy się śpiewając piosenki łączące pokolenia....
5 stycznia 2017 15 styczeń godz. 8:00 wyjazd z starego placu targowego w Orzeszu W programie zwiedanie Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Zamku w...
10 sierpnia 2016 Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu zaprasza do udziału w tegorocznym XIV już plenerze. Inpiracją będą Tatry, bogata kultura, pryroda,...
10 sierpnia 2016 Miejski Ośrodek Kultury zapraszan na spotkanie kulinarne, które odbędzie się 16 września o godz. 16:30. Koszt: 15 zł/os W programie...
10 sierpnia 2016 Miejski Ośrodek zaprasza na rodzinną wycieczkę do Brennej. Koszt. 30 zł. Termin; 26.08 godz. 8:00 rano wyjazd z starego placu targowego w...
27 czerwca 2016 Święto sztuki ulicznej trwa cały lipiec. Do Gliwic zjadą teatry z Francji, Hiszpanii, Rosji oraz rodzimi artyści. Narodziła się też dziecięca...