Kalendarz » WIELKOPOLSKIE

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » WIELKOPOLSKIE

I Warsztaty międzysektorowe w Mosinie pt. „Idea flexicurity (elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy).  Społeczna odpowiedzialność organizacji (CSR) w praktyce, czyli budowanie wizerunku, relacji z pracodawcą/pracownikami, otoczeniem oraz przyjazne działania na rzecz społeczności lokalne...
18.30 Kolejna debata z cyklu „Strefa debat”, realizowanego w ramach projektu STREFA ŚWIĘTY MARCIN, poświęcona będzie funkcji handlowo-usługowej ulicy Św. Marcin. W debacie udział wezmą: Przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania; dr Sławomir Palicki, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP; ...
Sala Nowa Celem konferencji jest wymiana i wypracowanie dobrych praktyk oraz metod edukacji kulturalnej przez edukatorów oraz środowiska akademickie. Do dzisiaj należy potwierdzić swój udział w sekretariacie zamku, mailowo: sekretariat@ckzamek.pl lub telefonicznie: 61 64 65 276. Biuro organi...
W dniach 7-9 października 2013 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA oraz towarzyszącego im Salonu Nieruchomości i Inwestycji Investfield. Zeszłoroczna odsłona, wraz z targami Poleko i Komtechnika p...

Miasto jako fenomen społeczny, kulturowy, ekonomiczny, element ekosystemu – NOWY CYKL DYSKUSJI.

12 marca 2013, WIELKOPOLSKIE

godz. 18.00
Goście: inż. Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (laureat białej pyry),
Michał Szczerba – Poseł PO, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej,
Tadeusz Dziuba – Poseł PiS, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej,
Przemysław Pluciński, socjolog( Instytut Historii UAM),
Mecenas Małgorzata Heller-Kaczmarska
Moderator: Marek Nowak
Kurator programu: dr Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM).

 


„Nie da rady” to sformułowanie często używane przez jednego z działaczy poznańskich ruchów miejskich. Ilustruje ono obrót spraw, które nie dają podstaw do optymizmu (bo te "obracają się" w sposób zupełnie przeciwny do oczekiwanego, czy postulowanego). Nie jest to typowe przyznanie się do bezradności. Sformułowanie: "nie da rady" uruchamia dynamikę dyskusji i społecznego oporu, odwołania się do instynktownego skupiania się ludzi w sytuacji zagrożenia i wynikającego stąd współdziałania zmierzającego do celu, którego zarysy zaledwie są widoczne...
Sprawy: „nie da rady" odwołują się do szeregu obszarów, których rozwiązanie nie jest oczywiste i na gruncie dominujących ideologii społecznych (bo jest ich wiele), i na gruncie samej materii, która bywa skomplikowana, a czasami odstręczająca. Przedmiotem dyskusji jest miasto jako fenomen społeczny, kulturowy, ekonomiczny społeczny, czy wreszcie element ekosystemu, w którym człowiek zostawił niezatarty ślad.
Uczestnikom dyskusji przyświeca cel zaczerpnięty z habermsowskiej teorii komunikacji, jakim jest osiągniecie zgody; poszukiwanie rozwiązań/ania, które da się potraktować jak "wartość dodaną" dyskusji: stanowisko i narzędzie lobbowania wykraczające poza czysto poznański kontekst. 
Do udziału zaproszeni są mieszkańcy, lokalni działacze, urzędnicy, politycy, eksperci oraz mający różny status zawodowy goście, ludzie spoza „poznańskiego świata”, którzy szczegółowe prawy poznają w trakcie dyskusji, a których udział uzasadniają kompetencje, piastowana funkcja czy podobne doświadczenia.
Nie jest przypadkiem, że pierwsze spotkanie będzie dotyczyć wydarzeń z ul. Stolarskiej, a zatem głośnej sprawy tzw. czyścicieli kamienic. Poruszany problem jest wieloznaczny, dotyczy zarówno ludzkiej krzywdy, a więc moralności, współczucia i solidarności z tymi, którym się źle dzieje, jak i zagadnień ustrojowo-prawnych uruchamiających dyskusję na temat granic dysponowania własnością. Są tutaj postulaty, podstawowe dla liberalizmu i nieliberalne widzenie wspólnoty i solidarności, jako wartości samych w sobie.
 Kolejne spotkania:
"Nie da rady". Bezpośredni udział mieszkańców w zarządzaniu miastem.
"Nie da rady". Problemów tzw. trudnych mieszkańców.

Dział Promocji Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Newsy » WIELKOPOLSKIE

28 stycznia 2016 Sobotnim pokazem warsztatowym zakończyło się trzecie z cyklu innowacyjnych spotkań organizowanych w gnieźnieńskim Teatrze Fredry pod nazwą...
28 sierpnia 2015 Casting taneczny do spektaklu "Cyberiada" w reżyserii Wojciecha Kościelniaka i w choreografii Jarosława Stańka. ZATAŃCZ W NOWYM!Teatr...
11 listopada 2014 Anita Sokołowska i Magdalena Kumorek wspierają bezdomnych Znane aktorki wspierają powstanie spektaklu "Nibylandia", w obsadzie...
27 marca 2014   Czy dwoje aktorów może na swoich barkach udźwignąć całe „Imperium”? Tak, może! I zrobią to śpiewająco!...
20 marca 2014 Kilka tygodni temu w mediach głośno było o reklamie wielkoformatowej Teatru Nowego, która zawisła nad skwerkiem naprzeciw naszego...
28 lutego 2014 25 lutego 2014 roku w Teatrze Nowym w Poznaniu odbyła się dyskusja na temat estetyki miasta i reklam wielkoformatowych. W dyskusji udział...