Kalendarz » ŁÓDZKIE

    Brak wydarzeń.

Eco-Biznes » ŁÓDZKIE

Targi Kwatermistrzowskie odbędą sie w ramach Kongresu „Wojsko Polskie Szansą dla Przedsiębiorczości”. www.mtl.lodz.pl Międzynarodowe Targi Łódzkie; Łódź, al. Politechnki 4
Międzynarodowe Targi Łódzkie; Łódź, al. Politechnki 4 petfair@mtl.lodz.pl www.mtl.lodz.pl
Międzynarodowe Targi Łódzkie; Łódź, al. Politechnki 4 zlotanitka@mtl.lodz.pl www.mtl.lodz.pl
Organizatorzy: Zakład Italianistyki oraz Zakład Historii i Teorii Filmu UŁ   więcej na: www. wiedza.uni.lodz.pl/archives/838

Lutowe spotkanie Filozoficznego Bufetu Teatralnego

31 stycznia 2013, ŁÓDZKIE

Lutowe spotkanie Filozoficznego Bufetu Teatralnego odbędzie się 4 lutego 2013 r. o godz. 19.00 w foyer Małej Sali Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi (ul. Zachodniej 93).

 

Wykład pt.: Od nagiego życia do polityki życia samego. Bio art jako forma biopolitycznego oporu w dobie zoefilii"   wygłosi dr Maciej Ożóg z Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Wykładowi towarzyszyć będzie projekcja oraz dyskusja.

Płynność i otwartość definicji życia stanowi jeden z zasadniczych problemów współczesnej biopolityki. Jak zauważa Paul Rabinow, w kontekście post-naturalnej biologii i biotechnologii fundamentalna dla zachodniej filozofii od czasów Arystotelesa dychotomia zoe i bios wymaga nowej artykulacji.

 

Z jednej strony, za sprawą „molekularnego spojrzenia” przekroczony zostaje dualizmu ludzkich i nie-ludzkich form życia. Nauki biologiczne dostarczają agrumentów wskazujących na fundamentalne pokrewieństwo wszelkich form życia, wyzwalając wizję post-antropocentrycznej wspólnoty życia samego.

 

Z drugie strony, życie człowieka – bios – postrzegane i interpretowane jest przez pryzmat materialności ciała. W tym ujęciu, indywidualność, tożsamość, podmiotowość w coraz większym stopniu definiowane są ze względu na biologiczne uposażenie człowieka. Bios – indywidualny i społeczny „styl życia” – staje się wypadkową dbałości o samo życie.  Jak zauważa Nicolas Rose „kwestia dobrego życia – bios – została nierozerwalnie powiązana z witalnymi procesami naszego życia zwierzęcego – zoe”. W tym nowym układzie to zoe staje się przedmiotem biopolitycznego zarządzania, co znajduje wyraz w praktykach socjopolitycznych odnoszących się bezpośrednio do somatycznego poziomu życia człowieka. Gdy człowiek staje się coraz bardziej istotą biologiczną biopolityka przyjmuje postać zoephilii.

Konsekwencje zmiany relacji pomiędzy zoe i bios interpretowane są współcześnie w badaniach nad biopolityką w zróżnicowany sposób.

   Z jednej strony, w ujęciu Giorgio Agambena proces zoefikacji bios ma charakter negatywny. Sprowadzenie człowieka do poziomu nagiego życia” stanowi radykalne ograniczenie zdolności jednostki do samostanowienia.

   Z drugiej strony, rehabilitacja zoe traktowana jest jako pozytywna przemiana wyzwalająca zachodnią humanistykę z okowów antropocentryzmu. W tym ujęciu, zoę traktowana jest jako pozytywna siła generatywna przekraczająca bariery gatunkowe, stanowiąca podstawę nieskończonej autopoietycznej produktywności życia samego. W trzecim ujęciu, somatyzacja bios wiąże się z rozwojem nowych, nieautorytarnych form biowładzy, objawiających się i działających przez promocje określonych sposobów “dbałości o siebie”. Przedmiotem biowładzy staję się tutaj „jaźń somatyczna” zaś biopolityka przyjmuje postać pastoralnej etopolityki.

 

Pastoralna biopolityka jest zrazem związana z przeobrażeniami władzy w dobie neo-liberalnego pankapitalizmu. Uznaję ją za element przejścia od społeczeństwa dyscyplinarnego do społeczeństwa kontroli. Od władzy opartej na zinstytucjonalizowanych technologiach dyscypliny do władzy wszechobecnej, lecz rozproszonej, zdecentralizowanej, niewidzialnej, lecz operującej stale w tle codziennej ludzkiej aktywności. Tak rozumiana amorficzna, bezosobowa, abstrakcyjna i niewidzialna maszyna biowładzy nie przestaje mieć charakteru opresyjnego, jednak opór wobec niej jest utrudniony, gdyż, jak zauważa Antonio Negri: „Opresja jest tak mglista, że nie może być nazwana, tak rozproszona i tak szara, iż reakcja na nią jest utrudniona.

Musimy znaleźć sposób, by rozwiać tę mgłę i wynaleźć nowe formy oporu.” Analizując formy biopolityki w dobie zoefilii staram się podjąć to wyzwanie wskazując, iż interesujące strategie i taktyki oporu odnaleźć można w obszarze sztuki biologicznej rozumianej za Rosi Braidotti i Joanną Żylińską jako transgresywna kulturowa kontaminacja.

 

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

42 636 08 47 

pr@nowy.pl

www.nowy.pl

 

 

 

 

Newsy » ŁÓDZKIE

10 marca 2019 https://www.studiointegracji.org/
12 czerwca 2016 Zapraszamy do udziału w projekcie - Aktywizacja młodych z grupy NEET w woj. łódzkim z wykorzystaniem założeń innowacyjnej metody Story...
11 czerwca 2016 V edycja Festiwalu wystartowała .     Do promocji wykorzystaliśmy nasz piękny zabytkowy tramwaj łódzki....
11 czerwca 2016 Piąta edycja Festiwalu Łódź Miastem Kobiet skłania do pewnych refleksji i ewaluacji. Co nam się udało, co się sprawdziło, co należy...
3 lutego 2016 BY DALEJ ŻYĆ _ Koncert Charytatywny - ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Uratujmy Życie oraz Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, zapraszają na wspaniały...
1 lutego 2016 Przekaż 1% niepełnosprawnym artystom. Najłatwiejszy program do rozliczeń e-pity na naszej stronie!