Kalendarz » Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach

Eco-Biznes » Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach

Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy Forum: Śląsk bez kompleksów – rosną przewagi konkurencyjne regionu na inwestycyjnej mapie Polski Biura. Kapitał ludzki, edukacja, biura – gdzie leży ...
Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia 2016 r. – Wskazywanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy i włączanie w publiczny dyskurs tematów, w których tkwi jeszcze nie w pełni odkryty ...
18 września 2015 roku w związku z odbywającymi się po raz pierwszy „Dniami Energii Miasta Katowice” w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbyła się debata o energooszczędnym budownictwie na Śląsku organizowana wspólnie z Dziennikiem Zachodnim. Przy tej okazji doszło do ważnego dla Parku wydarze...
27.11.2015 konferencja NARODZINY MIASTA. W 725. ROCZNICĘ LOKACJI GRUDZIĄDZA (1291-2016) – inaugurująca obchody 725. rocznicy lokacji Grudziądza, Gmach Główny Muzeum, wstęp wolny PROGRAM KONFERENCJI: Godz. 9.00-9.30 Otwarcie – prof. dr hab. Wiesław Sieradzan Prezydent Miasta Grudziądza – Robert Malinow...
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza,

ul. Tarnogórska 59,

44-100 Gliwice

www.sp7gliwice.pl

http://www.szkolnictwo.pl/szko%C5%82a,podstawowa,Gliwice,B01116,Szko%C5%82a+Podstawowa+Nr+7

 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach mieści się przy ul. Tarnogórskiej 59. Gmach szkoły składa się ze stuletnich, zabytkowych budynków, połączonych łącznikiem. Obecnie budynek szkoły jest pięknie odnowiony i podświetlony, ukazując czar stuletniej architektury.

Mimo starego budynku szkoła jest dobrze wyposażona. Posiada salę gimnastyczną, salkę do gimnastyki korekcyjnej, pracownięi mini pracownię komputerową. Sale lekcyjne na bieżąco wyposażane są w nowy sprzęt - stoliki i krzesełka, pomoce dydaktyczne, mapy, sprzęt audio video oraz sprzęt komputerowy w każdej sali lekcyjnej.

W szkole bardzo prężnie działa biblioteka imienia Kubusia Puchatka z Centrum Informacji Multimedialnej. Biblioteka szkolna wydaje comiesięczną gazetkę szkolną pt. "Gazeta Szkolnego Małolata", w której aktywnie pracują i udzielają się uczniowie klas starszych, organizuje loterie fantowe, spotkania z pisarzami, konkursy czytelnicze, plastyczne i literackie, wydaje tomiki wierszy autorstwa uczniów naszej szkoły oraz prowadzi kronikę biblioteki z bogatym materiałem fotograficznym oraz własną stronę internetową. Biblioteka stanowi centrum kulturalne szkoły, w którym obchodzone są: Walentynki, wybory najlepszych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji, najsympatyczniejszych dziewcząt i chłopców z okazji Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka oraz obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych.

W szkole aktywnie działa świetlica szkolna, która otacza opieką najmłodszych uczniów, organizuje ciekawe i oryginalne zajęcia oraz konkursy dla dzieci, stwarza możliwości rozwoju zainteresowań uczniów. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych biorą udział w przedstawieniach i obchodach ważniejszych świąt, kultywują staropolskie tradycje, wykonują świąteczne ozdoby. Świetlica aktywnie współpracuje z innymi świetlicami szkolnymi na terenie miasta. Dzieci korespondują z uczniami z innych szkół, wysyłają własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, piszą listy i przesyłają informacje. W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania lekcji pod czujnym okiem wychowawców, wypoczynku i relaksu przed i po lekcjach. Atutem naszej szkoły jest stołówka, która przyciąga uczniów tanimi i smacznymi domowymi obiadami.

Dla potrzeb uczniów, na całych etatach zatrudnieni są: psycholog, pedagog szkolny i logopeda, którzy aktywnie pomagają potrzebującym uczniom i poświęcają im wiele czasu i uwagi. Dla tych uczniów organizowane są cotygodniowe zajęcia w ramach Szkolnej Świetlicy Wsparcia, które prowadzą nieodpłatnie nauczyciele naszej szkoły.

W szkole działa kilkadziesiąt kółek zainteresowań: od przedmiotowych i językowych, poprzez interdyscyplinarne i sportowe aż po artystyczne i informatyczne. Prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w wielu grupach oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Wiele kół i zajęć z dziećmi prowadzonych jest nieodpłatnie przez nauczycieli naszej szkoły na zasadzie wolontariatu, w których aktywnie uczestniczą uczniowie naszej szkoły. Nauczyciele organizują liczne konkursy szkolne, międzyszkolne, miejskie, wojewódzkie, regionalne i ogólnopolskie, a także z sukcesami przygotowują uczniów do wielu konkursów o różnym zasięgu.

Szkoła organizuje wiele imprez środowiskowych: Rodzinny Festyn Radości, Dzień Patrona, spotkania ze znanymi polskimi pisarzami i ciekawymi ludźmi, pokazy ratownictwa medycznego, przedstawienia i wystawy prac uczniów w Galerii w Ratuszu w Gliwicach, w Kopalni Węgla Kamiennego, w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Gliwickim Centrum Handlowym "Forum". Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie miejskich i wojewódzkich konkursów, które doczekały się kilkunastu edycji, takich jak: Wojewódzki konkurs z cyklu "Znam twórczość...", "Mistrz Tabliczki Mnożenia", "Kartka Bożonarodzeniowa", "Tam, gdzie mieszka muzyka", "Mistrz Ortografii Województwa Śląskiego". Konkursy te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli województwa śląskiego oraz wysoką frekwencją uczestników.

Nasza szkoła szeroko promuje swoją działalność na łamach prasy: "Dziennika Zachodniego", "Nowin Gliwickich", "Gliwickiego Magazynu Kulturalnego", "Gazety Gliwickiej" i Miejskiego Serwisu Informacyjnego", w Radiu CCM oraz na stronie internetowej szkoły: www.sp7gliwice.pl, która na bieżąco prezentuje osiągnięcia uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Szkoła stale współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejską Biblioteką Publiczną, Szkołą Muzyczną, Teatrem Muzycznym oraz Urzędem Miasta Gliwice. Dobra współpraca z Radą Rodziców przynosi szkole wymierne efekty, wzmacnia więzi i integruje środowisko lokalne.

Szkoła posiada wielu przyjaciół i sponsorów, którzy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom szkoły. Dzięki ich życzliwości i pomocy szkoła zyskała wiele potrzebnych sprzętów i artykułów. Tuje i iglaki oraz rośliny na rabatach kwiatowych przed szkołą, otrzymane od sponsorów, dodają uroku i wyrazu wiekowemu budynkowi.

"Siódemka" to szkoła z duchem i tradycjami, życzliwie nastawiona na potrzeby uczniów i rodziców naszej szkoły.

http://www.szkolnictwo.pl/szko%C5%82a,podstawowa,Gliwice,B01116,Szko%C5%82a+Podstawowa+Nr+7

 

Newsy » Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach

17 września 2015 JAK POWSTAJE SŁUCHOWISKO ? CZYLI OKO W OKO Z RADIEM KRAKÓW !!! 11.09.15 klasy szoste z SP7 Gliwice przeżyły niesamowita przygodę a...
11 czerwca 2015 ZŁOTE ZWIASTUNY DLA MŁODYCH LITERATÓW I POCZATKUJĄCYCH DZIENNIKARZY.   W tym roku na X Gliwickiej Gali Młodych...

Konkursy » Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach

(4)
1 czerwca 2015 - 30 czerwca 2016

Polska województwo śląskie Gliwice   kategoria wiekowa VI klasa Szkoła Podstawowa nr 7 im.A. Mickiewicza w Gliwicach opiekun:...
(3)
1 czerwca 2015 - 30 czerwca 2016

Polska województwo śląskie Gliwice   kategoria wiekowa VI klasa Szkoła Podstawowa nr 7 im.A. Mickiewicza w Gliwicach opiekun:...
(2)
1 czerwca 2015 - 30 czerwca 2016

Polska województwo śląskie Gliwice   kategoria wiekowa VI klasa Szkoła Podstawowa nr 7 im.A. Mickiewicza w Gliwicach opiekun:...