Polska:

Małgorzata Pawłowska

Na pięciolinii

Małgorzata Pawłowska urodziła się 8 stycznia 1994r. w Kutnie. Tam również ukończyła Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego. Ma na swoim koncie liczne koncerty w

kraju i za granicą – w Holandii, Włoszech i Chorwacji, do jednego z ważniejszych koncertów zalicza półrecital w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Brała udział w wielu konkursach (w Polsce, Włoszech, Chorwacji, Austrii), zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Miniatury Polskiej”, a także została finalistką

Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Zinki Milanov w Rijece w Chorwacji. W lutym 2015r. zaśpiewała rolę Hrabiny w ,,Weselu Figara" Wolfganga Amadeusza Mozarta zrealizowanym

w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach oraz Warszawskiej Operze Kameralnej (reż. Jitka Stokalska, dyr. Janusz Przybylski). Ma również przygotowaną partię Adiny z

,,Napoju miłosnego” Gaetano Donizettiego. Małgorzata Pawłowska wykonywała partie sopranu solowego w ,,Mass of Joy” Zuzanny Falkowskiej w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie

(dyr. Krzysztof Łazicki), ,,Completorium” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie (dyr. Michał Sławecki) oraz ,,Requiem” Gabriela Faure w

Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie (dyr. Richard Berkeley). Brała udział w kursach mistrzowskich m. in. u Teresy Żylis-Gary, Zdzisławy Donat, Urszuli Trawińskiej-Moroz, Warcisława Kunca oraz Izabeli Kłosińskiej.

Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie ad. dr Doroty Radomskiej.