Polska: Warszawa

Janusz Przybylski

Na pięciolinii
 
Siedzimy sobie w knajpce przy kawie i rozmawiamy jak starzy dobrzy znajomi, a przecież dopiero parę minut temu zostaliśmy sobie przedstawieni.
Wielcy Ludzie nie potrzebują potwierdzenia swej wartości, Oni to wiedzą, nie oczekują peanów i uniżonych/służalczych ukłonów. Szacunek dla Nich i do Nich wypływa z nas w sposób naturalny.
Z przyjemnością słucham Jego opowieści, Jego odczuć i upajam się świadomością bezgranicznej wiedzy muzycznej - ja nigdy, ale to nigdy nie będę miała takiej wiedzy. Wysoce sobie cenię możliwość spijania z kielicha wiedzy Mistrza. Rozmawiamy o muzyce, sztuce, artystach, ich powołaniu, bezrobociu i nadziejach. Ale też krąży wokół nas psychologia, ludzka natura, mentalność i złożoność. Bardzo dobrze siedzi się w towarzystwie tak ciekawej osoby, jak przyjemnie jest, gdy ktoś pyta: czytałaś to? a tamto? a ja kiwam głowa na potwierdzenie. Rozmowa od razu jest na okreslonym poziomie. Kilka słów, zdań i ... jesteśmy ... starymi, dobrymi znajomymi. Towarzysząca nam małżonka Janusza Przybylskiego, Danuta, jest cudownym uzupełnieniem osobowości wielkiego i sławnego dyrygenta. I nie ma w tym przesady, nie ma lizusostwa, a jest wspólna ciekawa chwila przy kawie ... dwoje bardzo bliskich sobie ludzi mówiących o swym małżeństwie, że jest to spotkanie dwóch przeciwieństw.  Dzięki temu jest Im dobrze, iskrzy ale nie płonie żarem zniszczenia, a jedynie żarem wzajemnej miłości, szacunku i zrozumienia ...
 
Poniżej wiele oficjalnych informacji o wspaniałym dyrygencie Januszu Przybylskim.
 
dyrygent
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi (klasa dyrygentury prof. Tomasza Kiesewettera oraz klasa altówki prof. Zbigniewa Friemana), studia uzupełniał we Włoszech pod kierunkiem Franco Ferrary. Odbył także studia aspiranckie w Konserwatorium Leningradzkim im. Rimski-Korsakowa (klasa prof. Arwida Jansonsa). Kierował chórem zawodowym Filharmonii Krakowskiej. Za przygotowanie chórów do nagrania Pasji wg Św. Łukasza K. Pendereckiego otrzymał nagrodę Amerykańskiej Akademii Płytowej w Hollywood. Był Dyrektorem Artystycznym Filharmonii Olsztyńskiej i Bałtyckiej, Kierownikiem Muzycznym Warszawskiej Opery Kameralnej, zastępcą Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Wielkiego w Warszawie, Dyrektorem Artystycznym Opery Bałtyckiej i Filharmonii Bałtyckiej oraz Dyrektorem Artystyczny Opery Narodowej w Skopje. Konsultantem artystycznym Filharmonii w Koszalinie. Ukończył Podyplomowe Studium Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Gdańskim. Koncertował we wszystkich krajach Europy w Japonii, Ameryki i krajach Azjatyckich, nagrywa dla radia i TV. Odznaczony wieloma nagrodami i odznaczeniami krajowymi i międzynarodowymi m.in. Orderem Emira Kuwejtu czy nagrodą niemieckich krytyków muzycznych za najlepsze przedstawienie prezentowane w Niemczech. Jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Muzycznej w Gdańsku. W roku 2001 za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od września 2003 do grudnia 2007 roku ponownie jest Kierownikiem Muzycznym Opery Bałtyckiej. Aktualnie współpracuje również z Petersburskim Teatrem Tańca, Moscau Imperial Balett, Państwowym Teatrem Opery i Baletu z Woroneża, Teatrem Wielkim z Mińska oraz Narodową Operą i Filharmonią we Lwowie i Skopje. Jest Kierownikiem Podyplomowych Studiów dla Dyrygentów Orkiestr Dętych, Wydziału Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku. W listopadzie 2006 nagrodzony Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Medalem Św. Jakuba za upowszechnianie kultury muzycznej miasta Olsztyn. 28 października 2007 r. uhonorowany odznaczeniem GLORIA ARTIS i Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańsk za wybitne zasługi w krzewieniu kultury muzycznej na Pomorzu.

Z dniem 01.01.2008 obejmuje funkcje Dyr. Artystycznego Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego. Dwa lata później otrzymuje Fryderyka 2010 nagrodę muzyczną przyznawaną przez Akademię Fonograficzną za nagranie płyty „Missa Pro Pace” F. Nowowiejskiego oraz drugi medal Św. Jakuba przyznawanego przez Prezydenta Miasta Olsztyn za wybitny wkład w promocję kultury.
W październiku 2010 roku otrzymuje z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nominacje profesora sztuk muzycznych.

Janusz Przybylski urodzony w Łodzi, kształcenie muzyczne rozpoczyna w wieku 9 lat. Kończy dwa wydziały P.W.S.M. w Łodzi, początkowo jako instrumentalista a następnie wydział teorii, kompozycji i dyrygentury otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Jeszcze podczas studiów instrumentalnych podejmuje pracę w orkiestrze Państwowej Filharmonii w Łodzi. W 1964 otrzymuje od ówczesnego Dyrektora Artystycznego Filharmonii Krakowskiej Henryka Czyża propozycję objęcia kierownictwa chóru zawodowego tej instytucji. Tam uczestniczy w przygotowaniach chórów do nagrań płytowych Pasji wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, za co otrzymuje w 1968 roku wraz z Henrykiem Czyżem i Józefem Suwarą prestiżową nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki.
W latach 1970 – 80 był dyrektorem Artystycznym Filharmonii Olsztyńskiej. W 1972 wyjeżdża do Włoch otrzymując stypendium Rządu Włoskiego gdzie studiuje pod kierunkiem Franco Ferrary. W latach 1975 –76 kształcił się w Konserwatorium Leningradzkim u Prof. Arwida Jansonsa. Po powrocie do kraju wykładał jako docent kontraktowy w P.W.S.M. w Gdańsku. Funkcję kierownika muzycznego Warszawskiej Opery Kameralnej obejmuje z początkiem 1980 r. by po dwóch latach przyjąć stanowisko zastępcy Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Wielkiego w Warszawie. Pracuje równocześnie w Akademii Muzycznej w Warszawie prowadząc jej orkiestrę symfoniczną. W latach 1984 – 93 był kolejno Dyrektorem Artystycznym Opery Bałtyckiej później Filharmonii Bałtyckiej. W 1992 kończy Podyplomowe Studium Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Gdańskim. Od września 1994 do czerwca 1996 był Dyrektorem Artystycznym Opery Narodowej w Skopie (Macedonia).

Od 1991 roku jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Muzycznej w Gdańsku. W latach 1997-1999 był konsultantem artystycznym Filharmonii w Koszalinie i w Olsztynie.

Występuje na wszystkich ważniejszych scenach i estradach koncertowych Polski. Dokonał wielu nagrań płytowych a także dla potrzeb radia, telewizji i filmu. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał wiele nagród i wyróżnień regionalnych, resortowych i państwowych. Jest również laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień zagranicznych np. nagroda niemieckich krytyków muzycznych za najlepsze przedstawienie roku 1986 i 1989 wystawione i prezentowane w Niemczech, odznaczenie Emiratu Kuwejtu i wiele innych. Od 01 listopada 1999 do 06 lutego 2000 odbył tournee europejskie z Orkiestrą i Baletem Teatru z St. Petersburga z którym współpracuje i występuje do dziś. Współpracuje również z Teatrem Bolszoj w Mińsku, Operą z Woroneża i Operą i Filharmonią we Lwowie z którymi odbywa regularne tournee i koncerty zagraniczne. W październiku 2001 za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od września 2003 do grudnia 2007 roku ponownie jest Kierownikiem Muzycznym Opery Bałtyckiej. Aktualnie współpracuje również z Petersburskim Teatrem Tańca, Moscau Imperial Balett, Państwowym Teatrem Opery i Baletu z Woroneża, Teatrem Wielkim z Mińska oraz Narodową Operą i Filharmonią we Lwowie i Skopje. Jest Kierownikiem Podyplomowych Studiów dla Dyrygentów Orkiestr Dętych i profesorem dyrygentury symfonicznej i operowej Wydziału Teorii Muzyki, Kompozycji i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Gdańsku. W listopadzie 2006 nagrodzony Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Medalem Św. Jakuba za upowszechnianie kultury muzycznej miasta Olsztyn. 28 października 2007 uhonorowany odznaczeniem Gloria Artis i Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańsk za wybitny wkład w krzewieniu kultury muzycznej na Pomorzu. Z dniem 01.01.2008 obejmuje funkcje Dyr. Artystycznego Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego. Dwa lata później otrzymuje Fryderyka 2010 nagrodę muzyczną przyznawaną przez Akademię Fonograficzną za nagranie płyty „Missa Pro Pace” F. Nowowiejskiego oraz drugi medal Św. Jakuba przyznawanego przez Prezydenta Miasta Olsztyn za wybitny wkład w promocję kultury.

W październiku 2010 roku otrzymuje z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nominacje profesora sztuk muzycznych.

www.chopin.edu.pl