Polska: Szczecin

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego

Na pięciolinii

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego

Tadeusz Buczkowski – dyrygent

  

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego powstał w 2006 roku z inicjatywy prof. Edwarda Urbańczyka i dra Tadeusza Buczkowskiego. Trzon zespołu stanowią studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Uczelni, a także liczni miłośnicy śpiewu niezwiązani z uniwersytetem.

Zespół posiada w swoim repertuarze wielkie formy wokalno-instrumentalne oraz utwory a cappella różnych epok muzycznych, autorstwa m.in.: M. Gomółki, Wacława z Szamotuł, G. F. Haendla, W. A. Mozarta, J. Haydna, D. Bortnianskiego, F. Mendelssohna Bartholdy’ego, A. Głazunowa, C. Orffa, J. Busto, W. Kilara, W. Lutosławskiego, H. M. Góreckiego, K. Pendereckiego i A. Pärta.

Szczególnie ważne miejsce zajmują opracowania szczecińskiego kompozytora – prof. Marka Jasińskiego, a także duża liczba kolęd, pastorałek, pieśni ludowych, lwowskich i patriotycznych, a także piosenki XX-lecia międzywojennego.

 

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego koncertował za granicą, m. in. w Filharmonii Berlińskiej, w licznych miastach Niemiec (Drezno, Greifswald, Lipsk, Lüneburg, Saarbrücken), Francji, Belgii, Szwajcarii i Bułgarii. Ponadto w obu siedzibach Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Strasburg), klasztorze na św. Krzyżu, wielokrotnie w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Katedrze pw. św. Jakuba w Szczecinie, a także w wielu innych kościołach i salach koncertowych miasta i regionu.

 

Pomimo młodego wieku, Chór Uniwersytetu Szczecińskiego z sukcesami uczestniczył w kilkunastu festiwalach oraz konkursach chóralnych, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia (Będzin, Chełmno, Kamchia, Kielce). W swoim dorobku artystycznym chór posiada 3 płyty CD, 3 DVD oraz kilka nieopublikowanych nagrań archiwalnych.

 

Zespół regularnie uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach akademickich swojej macierzystej Uczelni. Poza Tadeuszem Buczkowskim, chór występował gościnnie pod dyrekcją Simona Halseya, BassemaAkiki, Ivana Bogdanova, KakhaberaOnashvilego, Warcisława Kunca i Piotra Sułkowskiego.

 

Niedzielny Koncert  Południowy

10.01.2016 (niedziela), godz. 12.00, sala ks. Bogusława X(wejście B z dużego dziedzińca),

W programie koncertu najpiękniejsze polskie i zagraniczne kolędy i pastorałki.

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 

www.zamek.szczecin.pl

www.facebook.com/zamek.szczecin

www.facebook.com/kinozamek

www.lubinus.pl