Polska: Tarnów

Maksymilian Tchoń [Maracas]

Salon słowa

Maksymilian Tchoń [Maracas]

Salon słowa

Maksymilian Tchoń

Ludzie ciekawi mają swoich przewodników.

„Krynicki uczynił z mowy polskiej instrument o niebywałej giętkości, nawet jak na znakomite przecież osiągnięcia wielu polskich poetów. Chyba nie było po wojnie drugiego liryka, który by tak uruchomił język i gramatykę.” T. Nyczek „Krynicki laureatem nagrody im. Parandowskiego, culture.pl, 16 kwietnia 2014.”

Podążając za mistrzem.

Maksymilian Tchoń

"Hymn o perle":

(tekst opublikowany na FB 21 maja 2015 r.)

 

Maksymilian Tchoń [Maracas], ur. 27 czerwca 1987 r. w Tarnowie. Ukończył licencjackie studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor poezji i prozy poetyckiej zebranej jak dotąd w sześć tomików:

"Życie jak poemat",

"Niecierpliwy",

"Http",

"Całkowite zaćmienie",

"Ars poetica"

"Opracowanie edytorskie"

oraz tekstów krytycznoliterackich. Nastrojowe, bardzo liryczne wiersze, pisane techniką tzw. strumienia świadomości. Maksymilian Tchoń publikuje również na swoim profilu na FB https://www.facebook.com/maksymilian.tchon?fref=ts, w tarnowskim almanachu literackim młodych "Aspiracje" (należy do grupy poetyckiej o tej samej nazwie) i portalu www.poema.pl. Ponadto ma za sobą publikacje w kajecie "Dziś będę poetą" oraz na portalu Biuro literackie. Pomysłodawca Almanachu Literackiego Młodych Synekdocha. Brał również udział w „Słowach malowanych Dźwiękiem” 10 maja 2012 r. w Galerii ZPAP Okręgu Tarnowskiego. Jego wiersze były czytane w internetowym Radiu Azyl.

 

Twórczość Maksymiliana Tchonia w Internecie:

https://www.facebook.com/maksymilian.tchon?fref=nf

https://poema.pl/kontener/11773-maracas

Czasopismo „Aspiracje” – dostępne także w wersji PDF.

Przypisy:

  1. Słowa – Malowane – Dźwiękiem, „Aspiranci” (pol.) [http://www.tarnów.pl www.tarnów.pl]. [dostęp 2013-01-29].
    2. Czwartek: Słowa-Malowane-Dźwiękiem w Galerii ZPAP (pol.) [http://www.tarnowianin.com www.tarnowianin.com] [10-12-2012].
    3. Maksymilian Tchoń (pol.) [http://www.biblioteka.tarnow.pl www.biblioteka.tarnow.pl] [15-12-2013].
    4. Audycje, (pol.) [http://www.radioazyll.pl www.radioazyll.pl],[13-I-2013].
  2. Magazyn Literacki Młodych „Synekdocha” (pol.) [http://egminy.eu/newsy,czytaj/794/synekdocha-magazyn-literacki-mlodych.html] [2015-11-08].

Foto-pamiątki ze „Słów malowanych dźwiękiem”:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=362184653829792&set=a.362129387168652.75971.100001147826891&type=1&permPage=1