Polska: Warszawa

Karol Mórawski

Salon słowa

Varsavianista. Warszawiak z dziada pradziada. Najwybitniejszy znawca historii Warszawy. Zna dzieje każdego kamienia, każdego zakątka stolicy. Nikt tak,Karol Mórawski z wykształcenia filolog hungarysta, historyk.

Autor kilkudziesięciu książek o Warszawie, niezliczonej liczby artykułów, felietonów, referatów. Twórca licznych wystaw historycznych, artystycznych i biograficznych.

Miałam okazje osobiście poznać pana Karola - ujmujący, elegancki starszy pan pełen uroku i dobrych manier. Ożywia się na hasło: Warszawa. Kiedy zaczyna o niej opowiadać świat staje w miejscu, tym jednym jedynym miejscu na świecie - w Warszawie. Zna chyba każdy kamień i każdą uliczkę. Potrafi barwnie opowiadać o minionych latach miasta. Jego wiedza na temat Warszawy jest bezgraniczna. Kiedyś wędrując wspólnie Alejami Jerozolimskimi zatrzymywał się co kilka kroków opowiadając o mijanej kamienicy, o pamiątkowej tablicy i jej historii.

Pan Karol jest szanowanym muzeologiem warszawskim - przed laty był kuratorem Muzeum na Woli (oddział Muzeum Historycznego m.st.Warszawy).

Otrzymał kilka honorowych dyplomów za najlepsze varsaviana - w latach 1983, 1994 i 1998. 

Opublikował m.in. prace:

Warszawa - dzieje miasta - wydana w 1971 roku, kolejne wznowienia 1976 i 1988

Warszawa Stare Miasto - 1978 rok

Kultura walcząca 1939-45 (wydana w 1979, wznowienie w 1986 roku)

Kartki z dziejów Żydów warszawskich (1993 rok) i wiele innych 

a także wydał serię przewodników:

Warszawskie cmentarze. Przewodnik historycznyk - 1991 rok

Zwiedzamy Warszawę. Przewodnik turystyczny - 1991 rok

Ze swoich zbiorów wykorzystał materiały i w ten sposób powstały dwie kolejne książki Aforyzmy na każdą okazję.

To człowiek ze wszech miar szlachetny, godny nasladowania, a jego pasja pozwoliła ocalić od zapomnienia wiele wydarzeń z dziejów Warszawy.