Polska: Puławy

Hubert Domański

Ludzie sceny

HUBERT DOMAŃSKI:  teatr – jego praca i pasja.
Teatr "Gdańska 4" powstał w 2004r. przy Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach. Swoją działalność rozpoczął pracą nad spektaklem "Kobieta" według tekstów Haliny Poświatowskiej, Jacquesa Preverta, jak również nad stworzeniem muzyki do tekstów Stanisława Bienia, puławskiego poety. Praca ta przerodziła się w sformowanie zespołu Męćmierz.

Kolejnymi spektaklami były:

- "Meżczyzna" (do tekstów autorskich młodzieży),

- "Dziecko" (z wykorzystaniem elementów akrobatyki),

- "Na do widzenia" (na podstawie tekstów Wisławy Szymborskiej),

- monodram "Paciorek" (w wykonaniu Roberta Wiśniewskiego do tekstów Józefa Stompora),

- "Portret" (fragment, Sławomira Mrożka), "Adam i Ewa" (kompilacja tekstów na podstawie prozy Marka Twaina),

- "Tryptyk" (spektakl oparty na tekstach własnych, prozy Alesia Razanowa i Stanisława Bienia),
- "Zwykła Mysz" (monodram na podstawie prozy Istwana Kusana, tł. Daniela Zdybicka, wykonanie Michał Góra),

- "Bao - Baby - Nauka Tańca" (na podstawie tekstów Antoine de Sainte Exupery, adaptacja Małgorzata Klinkosch), "Norwid - poeta przeklęty" (monodram, w wykonaniu Huberta Domańskiego), "Allegro na 3 głowy" (spektakl na  podstawie tekstów Zbigniewa Nowaka),

- "Alles in Ordnung  - Listy do lagerkommandanta" (na podstawie tekstów Czesława Czubaka),
- "Lekcja języka polskiego" (miniatura teatralna na podstawie tekstów Juliana Tuwima, Jacka Kaczmarskiego, Anny Marzec, Mariana Piechala).


Teatr "Gdańska 4" brał udział w licznych konkursach, przeglądach teatralnych i muzycznych, festiwalach amatorskich, jak również niezależnych festiwalach teatralnych, festiwalach zagranicznych czy warsztatach teatralnych.
Należy tu wymienić:

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych - Ostrów Wielkopolski (Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne PRACOWNIA TEATRALNA), Egressy Beni Orszagos Szinjatszo Fesztival Lapja - festiwal teatralny mniejszości węgierskiej na Słowacji, Dolnośląskie Spotkania Teatrów Młodzieżowych "Chochoł" - Wrocław (Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży), Ogólnopolski Przegląd Teatralny "Klaka" - Gdańsk (Pałac Młodzieży),

Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Arttime" - Jelenia Góra (Jeleniogórskie Centrum Kultury) - I miejsce!

Dalej:

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Poezja Śpiewana  (Wojewódzki Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury) - VI miejsce zespół "Męćmierz", Ogrody Piosenek - II nagroda dla zespołu "Męćmierz" - Ogród Saski w w Lublinie, Festiwal Piosenki Poetyckiej "Radomska Łażnia" – Radom, Przeglądy teatralne - Festiwal Najciekawszych Widowisk (Wojewódzki Ośrodek Kultury) - I Miejsce 2012 Lublin za spektakl "Alles in Ordnung", Scena Młodych 2012 - Przegląd Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów - Centrum kultury - Lublin - Grand Prix 2012 za spektakl "Alles in Ordnung" - nagroda reżyserska dla HUBERTA DOMAŃSKIEGO, XXXV Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych - Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty Lublin 2012.

"Teatr Gdańsa 4" uczestniczył w warsztatach teatralnych prowadzonych:

w Jeleniogórskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku, Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli,

Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie, Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie, w Warsztatach Teatralnych prowadzonych we współpracy z Ośrodkiem Kultury "Arsus" w Warszawie, Centrum Promocji i Turystyki w Poniatowej – występy: zespół "Licho" z Młodzieżowego Domu Kultury - "Noc Kultury" w Lublinie i grupy teatralnej  "Gdańska 4" – wymienia jednym tchem reżyser Hubert Domański.

Jego przygoda z teatrem zaczęła się już w szkole podstawowej, potem na studiach, a pierwszy swój spektakl pt. "Kobieta" wyreżyserował w MDK w Puławach. Już wtedy powstał szum, że ktoś robi inny teatr, nie taki do jakiego wszyscy się przyzwyczaili – skostniały, apelatywny. Tu powstał teatr żywy, teatr, w którym młodzi ludzie mogli wyrażać siebie i swoje emocje. Teatr, w którym znajdowały zastosowanie wszystkie rodzaje sztuki. Aktorzy – uczniowie tutejszych szkół, którzy raz zasmakowali gry na scenie często kontynuują swoją pasję kształcąc się dalej w tym kierunku, niektórzy jako aktorzy, inni jako krytycy teatralni.   
http://www.youtube.com/user/Gdanska4


Dalsze osiągnięcia Huberta Domańskiego to:
- Spektakl  „Tezeusz w labiryncie”  Stowarzyszenia Teatralnego Chorea na festiwalu Genius Loci w Nowej Hucie w Krakowie, w Teatrze Nowym Praga w Fabryce Trzciny w Warszawie, w Katowicach na festiwalu Apart i na festiwalu  „Malta” w Poznaniu,
 - Sound Sonority, festiwal muzyki teatralnej w Bielefeld, Niemcy (koncert Orkiestry Antycznej  oraz pokaz Tańców Labiryntu),
 - Spektakl „Po Ptakach” Stowarzyszenia Teatralnego „Chorea”, Wrocław ( Teatr Współczesny ), Warszawa ( Teatr Nowy Praga),
 - Wyjazd do Walii ze spektaklem „Po Ptakach” i koncertami Orkiestry Antycznej na zaproszenie  Earthfall Dance we współpracy z Instytutem Polskim w  Londynie ( Bracon, St. Donats,
Druidstone, Aberythswyth),
- Lekcja Antyku – Muzyka i Ruch antycznej Grecji – w Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno – Kulturowych we Wrocławiu,           

- Spektakl „Po Ptakach” w Teatrze Nowym w Łodzi, w Centrum Stary Browar w Poznaniu i w Filharmonii Leśnej w Sopocie,

- Projekt butoh oparty na współpracy z japońskim artystą i teoretykiem tańca Butoh Kanem Katsura w ramach festiwalu Warszawskiego skrzyżowanie Kultur.

Realizacja nowatorskiego spektaklu „Taniec Lasu” - Spektakl „Taniec Lasu” w Teatrze Montownia w Warszawie,

- Występy na  festiwalu Bharat Rang Mahotsav w Indiach na największym festiwalu teatralnym w Azji ze spektaklem „After the Birth”na zaproszenie National School of Drama w New Delhi,

- Prezentacja spektaklu „ Po ptakach” w Meyerhold Center w Moskwie, 

- Spektakl na festiwalu “International Meeting on Ancient Drama” w Delfach, Grecja/ Delphi, Greece „Śpiewy Eurypidesa”,                                                               

- Spektakl „Śpiewy Eurypidesa” w Rzymie, - Spektakl „Gry (w) Pana Cogito” w Hiszpanii na zaproszenie Instytutu Polskiego w Madrycie,
- Spektakl "Antygona" na podstawie "Antygony" Sofoklesa w tłum. Stanisława Hebanowskiego (zrealizowany w koprodukcji z Teatrem Kana ) - Festiwal Teatralny  "Innowica"; Antyk / Trans/ Formacje - koncert w Klubie Wytwórnia Toya Studios w Łodzi oraz 

- Spektakl "Merdytacje" - Stowarzyszenie Sztuczne na podstawie dramatu Alfreda Jarr'ego "Ubu Król" - festiwal w Nancy we Francji.