Kalendarz » Polska

  Brak wydarzeń.

„Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”

13 czerwca 2014,

Ogłoszenie międzynarodowego konkursu

 

„Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”

 

Stało się już egminową tradycją, że zapraszamy do udziału w konkursie, którego tytuł jest przewrotny, wieloznaczny, wielokierunkowy.

 

W okresie wiosenno-letnim chcemy zastanowić się nad wpływem bajek, powiastek, legend na nasze życie. Ciekawi nas: jaki ślad w naszym życiu pozostawiają bohaterowie dziecinnych lat? Na kim się wzorowaliśmy, kogo kochaliśmy, a kim nas straszono? Co z tego zostało nam we wspomnieniach.

 W każdej kulturze istnieją dobre i złe przykłady. Konkurs ma pokazać, jak w różnych stronach świata bajkami, legendami „wprowadza się” dzieci w zawiłe meandry dorosłego życia.

Chcemy przybliżyć bohaterów z innych stron świata, chcemy ich poznać i pokazać innym. Świat widziany oczami dziecka jest urokliwy, dojrzałe wspomnienia tamtych lat wywołują iskierkę w oku i uśmiech na twarzy. Wróćmy konkursem w te lata. A przy okazji zobaczymy, co dzisiejsze dzieciaki, młodzi ludzie uwielbiają i dlaczego. A może ktoś napisze nową bajkę, baśń i stworzy nowego bohatera a nas zachwyci nas jego przygodami.

Chcemy, aby uczestnicy konkursu pokazali nam bajki i legendy znane w ich okolicy. My też chcemy je poznać J.

Konkurs pozwala zapoznać się z bajkami, legendami innych kultur. Zaangażowanie w konkurs osób ze wszystkich kategorii wiekowych pozwala na spojrzenie na temat z perspektywy. Daje możliwość integracji wszystkich środowisk od biznesu po kulturę, naukę i sport.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie wszystkich, którzy w sposób kulturalny mają coś do powiedzenia w tej sprawie, a przewodnikiem niechaj będzie niniejszy regulamin.

 

regulamin

 

Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich:

 

- od przedszkola po Uniwersytet III wieku

- do dzieci i tych, którzy czują się dziećmi

 

Konkurs zwyczajowo dzielony jest na dwie duże kategorie artystyczne:

    A. Od jednej do trzech prac artystycznych technika dowolna wielkość dowolna. (skan do 2 MB)

- obraz - rysunek, akwarele itp., haft, wycinanki, wyrywanki, wyklejanki, decoupage itp.

- grafika komputerowa

- fotografia artystyczna

Każda praca plastyczna powinna zawierać krótki opis bajki czy legendy

 

B. Twórczość literacka od jednego do trzech utworów: Dowolna forma twórcza w języku polskim – prace obcojęzyczne wymagają polskiego tłumaczenia / opisu lub streszczenia. Ocena w kategoriach – poezja, proza, inne.

 • - poezja
 • - proza (do 10 stron format A4 wielkość czcionki - 12).
 • - scenariusz przedstawienia
 • - komiks
 • - inne

 

Warunki dla A i B:

 1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 3 prac w kategorii A i do trzech prac w kategorii B.
 2. Łącznie jeden Uczestnik może przesłać do 6 prac konkursowych.
 3. Każda praca oceniana jest indywidualnie.
 4. Scan/zdjęcie do 2 MB.
 5. Każda praca z kategorii A powinna zawierać opis zastosowanej techniki, a także krótki opis bajki, legendy na podstawie, której powstała praca.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac (bez obowiązku zwrotu Autorowi).
 7. Dowolny charakter poezji i prozy – satyra, liryka, limeryk czy humoreska, bajka, baśń, legenda, komiks czy rozprawka naukowa a może scenariusz przedstawienia – mile widziane (bez wulgaryzmów, tekstów szkalujących i obrażających uczucia innych).
 8. W konkursie mogą brać udział prace obcojęzyczne pod warunkiem dołączenia polskiej wersji /opisu lub streszczenia.
 9. Zasadą konkursu jest zachowanie dystansu na wysokim poziomie artystycznym. Krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie. Prace szkalujące, wyrażające żenująco niski poziom nie będą kwalifikowane do publikacji na portalu www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych i nie będą brały udziału w konkursie.
 10. Kategorie twórcze:
 1. prace plastyczne
 2. grafika komputerowa i fotografia artystyczna
 3. poezja
 4. proza
 5. scenariusz i komiks
 1. Kategorie wiekowe konkursu (w przypadku uczniów należy podać klasę i rodzaj szkoły):
 1. Przedszkole – dyplomy dla wszystkich dzieci w wersji elektronicznej
 2. Szkoła podstawowa I – III – dyplomy dla wszystkich dzieci w wersji elektronicznej
 3. Szkoła podstawowa IV – VI – dyplomy uczestnictwa – wersja elektroniczna
 4. Gimnazjum
 5. Szkoła ponad gimnazjalna
 6. Dorośli (powyżej 18 lat)
 1. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć:

     dane autora, tj.:

    - Imię i nazwisko autora

    - Wiek ( w przypadku dzieci i młodzieży obowiązkowo klasa)

   - Gmina, powiat, województwo, kraj

   - Dane kontaktowe: e-mail, telefon

   - Przynależność do placówki oświatowej / kulturalnej (nie jest obowiązkowe)

Dodatkowo dla wszystkich:  Zgodę na publikację dzieła na portalu www.egminy.eu

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.).

- W przypadku osób niepełnoletnich – wypełnione oświadczenie Rodziców/ opiekunów prawnych) – załącznik na końcu regulaminu

 - Organizator Konkursu uznaje nadesłanie prac konkursowych za zgodę oraz

  akceptację niniejszego Regulaminu.

        - Nadesłanie utworów oznacza automatyczną akceptację niniejszego Regulaminu przez dorosłych uczestników konkursu.

 1. Na portalu www.egminy.eu zostaną zaprezentowane tylko prace dopuszczone do konkursu (zakładka GALERIA).
 2. Prace znajdujące uznanie Jury, zostaną wyróżnione i nagrodzone.
 • Ocena Egminowiczów /internautów tylko jedna nagroda  Miejsce I – najwyższa ilość łapek – dyplom w wersji elektronicznej i nagroda rzeczowa.

pozostałe informacje:  regulamin

 

Oddaj swój głos:
(3)
(>0)

Biznes »

3 lutego 2016 Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy...
28 stycznia 2016 Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia...