Eco-biznes

7 listopada 2013 - 8 listopada 2013
Sala Nowa Celem konferencji jest wymiana i wypracowanie dobrych praktyk oraz metod edukacji kulturalnej przez edukatorów oraz...