Kalendarz » Polska

    Brak wydarzeń.

Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach

28 stycznia 2016,

Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach

Główne nurty tematyczne

 

Katowice, 28 stycznia 2016 r. – Wskazywanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy i włączanie w publiczny dyskurs tematów, w których tkwi jeszcze nie w pełni odkryty potencjał – przyświecają tworzeniu agendy największej konferencji biznesowej Europy Centralnej. Ósma edycja organizowanego przez Grupę PTWP Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC) odbędzie się w dniach 18-20 maja 2016 r. w Katowicach.

 

 

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest trzydniowym cyklem debat z udziałem kilku tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji i Afryki. Wśród gości wydarzenia każdego roku znajdują się komisarze unijni, politycy i dyplomaci, globalni inwestorzy i menedżerowie największych firm.

 

– Przy wydarzeniu o tej randze i skali, szczególną troską organizatorów jest perfekcyjne opracowany zakres tematyczny. Dbamy o aktualność i adekwatność zagadnień debat wobec sytuacji w Europie, Polsce i świecie. Kongres ma także ambicję wskazywania nowych kierunków myślenia o przyszłości kontynentu, a także włączania w publiczny dyskurs tematów, których wagi czasem się nie docenia. Poprzednie edycje dowiodły, że Kongres spełnia także i tę rolę – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP.

 

W agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2016 znajduje się około 100 debat ujętych w kilkunastu blokach tematycznych. Merytoryczny program trzydniowego wydarzenia powstał w konsultacji z ekspertami, przedsiębiorcami, w toku wymiany poglądów i uwag, aktualizacji i rozwijania wybranych wątków.

Tematy ósmej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego kierują ku nowym obszarom, agenda zawiera także sesje poświęcone kwestiom wymagającym konsekwentnej kontynuacji, poszerzenia o nowe konteksty, naświetlania z innych stron. Przykładem takiego zagadnienia są np. wzajemne powiązania energetyki i jej zaplecza surowcowego z przemysłem i polityką klimatyczną. Zarysowane w ostatnich miesiącach nowe scenariusze dla świata i Europy gwarantują, że będzie to ciekawa, choć niełatwa, dyskusja.

Wśród nowych nurtów, które poruszą uczestnicy trzydniowego spotkania w Katowicach, znajdują sesje dotyczące digitalizacji i różnych aspektów cyfrowej rewolucji w gospodarce. W odpowiedzi na wydarzenia minionego roku, dyskusji poddany zostanie także wpływ sytuacji geopolitycznej w Europie i świecie na bezpieczeństwo oraz na przyszłość europejskiej integracji i szanse globalnej ekspansji gospodarczej.

Innowacyjność i będący jej nośnikiem młody biznes to kolejny spośród najważniejszych wątków Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2016, który kontynuuje swoje otwarcie na ludzi młodych, ambitnych i kreatywnych. Start-upowy boom jest zjawiskiem o dużym potencjale i dalekosiężnych skutkach gospodarczych.

– Kontynuować będziemy też międzynarodowe fora i spotkania gospodarcze, poszerzając listę kierunków geograficznych, zagranicznych gości i proponowanych tematów. Do końca stycznia oczekujemy jeszcze na ostatnie sugestie i komentarze dotyczące agendy VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego – mówi Wojciech Kuśpik. – Tematyka Kongresu jest ramą, która – po wypełnieniu przez naszych gości, panelistów i moderatorów – przyniesie pełny obraz gospodarki wzbogacony o kontekst społeczny i polityczny – podsumowuje Wojciech Kuśpik.

VII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 18-20 maja 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

***

 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

 

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

 

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice

 

Biznes »

3 lutego 2016 Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy...
28 stycznia 2016 Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia...