Kalendarz » Polska

    Brak wydarzeń.

Akcja "Odzyskuj alimenty"

13 lipca 2015,

Do kogo jest skierowana?

Akcja skierowana jest do osób fizycznych samotnie wychowujących dzieci posiadających wyrok sądowy, orzekający o prawie do alimentów.Wielokrotnie zdarza się, że sąd, czy egzekucja komornicza nie są wystarczającą motywacją do spłacenia zaległych świadczeń. Często osoby zobowiązane do płacenia alimentów uchylają się od tego obowiązku i wykorzystują wszystkie możliwe metody, aby nie płacić, mimo że ich sytuacja materialna pozwala regulować te zobowiązania. Takie osoby często ukrywają swoje dochody oraz majątek. Również polskie prawo nie dostarcza wielu argumentów, które skutecznie motywowałyby do regulowania tego rodzaju zaległości. Bezkarność osób, które nie wywiązują się z ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego stanowi poważny problem i w konsekwencji prowadzi do znacznego obciążenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządowych. Jednak to nie państwo i samorządy są najbardziej poszkodowane w tej sytuacji. Luki w polskim prawie najbardziej odbijają się na dzieciach, które nie otrzymują należnych im świadczeń.

Jaki jest cel Akcji?

Celem akcji jest wskazanie osobom ubiegającym się o alimenty, skutecznego narzędzia do odzyskiwania należności jakim jest wpis dłużnika do Rejestru BIG.

Dziś nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również każda osoba fizyczna posiadająca wyrok sądowy, może wpisać do rejestru BIG InfoMonitor osobę, która zalega z alimentami.

Mając na uwadze różne utrudnienia w odzyskiwaniu zasądzonych alimentów przez osoby prywatne, BIG InfoMonitor wyszedł im na przeciw i wprowadził rabat na wpis dłużnika alimentacyjnego za 1 zł.

Wiele rodzin w Polsce znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto z Funduszu Alimentacyjnego, mogą skorzystać tylko Ci, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725 złotych netto. Pieniądze można otrzymać w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 500 złotych miesięcznie. Oznacza to, że rozwiązanie to przewiduje pomoc dla najbardziej potrzebujących.

Z naszych obserwacji wynika, że wiedza społeczeństwa na temat skuteczności biur informacji gospodarczej w odzyskiwaniu zaległych płatności  z tego tytułu jest bardzo niewielka. Kolejną barierą był koszt za jednorazowy wpis w wysokości 69 zł.

Stąd od 1 czerwca do 31 sierpnia BIG InfoMonitor wprowadza rabat na wpis dłużnika alimentacyjnego do Rejestru BIG za symboliczne 1 zł.

Sprawdź jak uzyskać KOD na wpis za 1 zł.

 

Biznes »

3 lutego 2016 Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy...
28 stycznia 2016 Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia...