Kalendarz » Polska

    Brak wydarzeń.

Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na ...

17 października 2013, Karpacz

Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego

subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020

 

Hotelu "Konradówka"- ul. Nad Łomnicą 20c, 50-540 Karpacz

 

Agenda

 

1 dzień (29  października 2013r.)

 

14:00 - 15:00 –  lunch

15:00 – 19:00 –  I część konferencji

15:00 – 15:10 -  Powitanie uczestników konferencji – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

15:10 – 15.30 - Osiągnięcia subregionu wrocławskiego w realizacji projektów finansowanych z EFS w ramach PO KL – 

                      przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

15.30 – 16.40 – Prezentacje dobrych praktyk we wdrażaniu PO KL w subregionie, korzyści dla instytucji realizujących

                      projekty partnerskie oraz oferowanych przez realizatorów  projektów PO KL zasobów w postaci wiedzy,

                      doświadczenia, bazy technicznej - beneficjenci PO KL

16:40 - 17:00 –  przerwa kawowa

17:00 - 19:30 - Lokalne i subregionalne  potrzeby wsparcia kapitału ludzkiego a bariery programowe, organizacyjne,

                      finansowe i techniczne oraz oferowane zasoby -  wystąpienia oraz panel dyskusyjny z przedstawicielami

                      instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, grup działania oraz  przedstawicieli społeczności

                      lokalnych

20:00 - 21:00   –  kolacja

 

2 dzień (30 października 2013r.)

10:00 – 13:30   –  II część konferencji

10.00 – 10.30 - Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, nowa perspektywa finansowa oraz nowy RPO

                      2014-2020 a zgłaszane potrzeby i możliwości ich zaspokojenia ze środków publicznych  – przedstawiciele

                      UMWD (Departament Rozwoju Regionalnego/ Departament Funduszy Europejskich)

10.30 - 11.15  – Komplementarność i spójność działań na rzecz pełnego wykorzystania środków Unii Europejskiej

                      w obecnej jaki nowej perspektywie finansowej  - panel dyskusyjny

11.15 – 13.30 - Zakres, obszary współpracy i możliwości współdziałania różnorodnych podmiotów na rzecz wspólnego

                      rozwiązywania problemów społecznych   przy wykorzystaniu środków publicznych ze szczególnym

                      uwzględnieniem EFS - wystąpienia przedstawicieli DWUP, PUP, PCPR/OPC, DOPS oraz dyskusja

                      podsumowująca konferencję.

13:30 - 14:30    –  lunch

 

www.karpacz.pl

 

Biznes »

3 lutego 2016 Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy...
28 stycznia 2016 Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia...