Kalendarz » Polska

    Brak wydarzeń.

IX edycji międzynarodowego sympozjum “Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”.

27 lipca 2013,

Przedsięwzięcie to organizowane jest w dniach 5-6 września 2013 r. w Krakowie przez Urząd Patentowy RP, przy współudziale Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W obradach toczących się pod tytułem: „Wdrażanie innowacji: przekształcanie wiedzy w zysk” udział wezmą przedsiębiorcy, pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni, prezesi urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, a także osoby reprezentujące instytucje związane z innowacyjnością oraz transferem technologii.

Tematyka tegorocznej edycji dotyczy inwestowania środków publicznych w działalność badawczo-rozwojową, a następnie efektywnego wdrażania jej wyników, co ma szczególne znaczenie dla gospodarki, zwłaszcza w okresie spowolnienia ekonomicznego, które jest aktualnie zauważalne na rynkach światowych. Poszczególne panele sympozjum poświęcone zatem będą m.in. relacjom pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym oraz ich roli w stymulowaniu innowacyjności, zachęcaniu prywatnych przedsiębiorstw do inwestowania w badania i rozwój, szczególnie w fazie początkowej opracowywania nowych technologii, a także dostępie do źródeł finansowania działalności innowacyjnej w warunkach wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Wykładom znakomitych wykładowców z Polski i zagranicy towarzyszyć będą również warsztaty tematyczne związane ze skutecznym stosowaniem narzędzi komercjalizacji innowacji oraz związanej z nią nieodłącznie własnością przemysłową.


www.uprp.pl

Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności | Urząd Patentowy RP

al. Niepodległości 188/192 | 00-950 Warszawa, Polska

 

 

 

Biznes »

3 lutego 2016 Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy...
28 stycznia 2016 Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia...