Kalendarz » Polska

    Brak wydarzeń.

MOB_Międzynarodowa konferencja muzealna w Bydgoszczy

5 lipca 2013, Bydgoszcz
Międzynarodowa konferencja muzealna w Bydgoszczy 

W dniach 9-11 września odbędzie się  Konferencja naukowa pt. "Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji"Konferencja ta podejmować będzie problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów i działaniami temu towarzyszącymi.

Konferencja pt. Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji skierowana jest przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści dotyczących techniki oraz nauki w ramach działań wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, zabytkoznawstwa 
i konserwatorstwa oraz kulturoznawstwa. 
Konferencja zostanie zorganizowana wspólnie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy,  pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums. Patronat honorowy nad nią objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Partenrami konferencji są projekt Shift-X oraz Forum Edukatorów Muzealnych.
Głównym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować w muzeach treści związane z techniką i nauką oraz udostępniać dziedzictwo industrialne?

W ramach prezentowanych referatów, komunikatów, prezentacji posterowych oraz paneli dyskusyjnych szczególną uwagę chcielibyśmy skupić na ośmiu obszarach tematycznych: 

1.	Metodologia oraz metodyka tworzenia kolekcji i wystawiennictwa technicznego 
i naukowego 
2.	Nowe technologie i rozwiązania wystawiennicze; 
Eksperymentatoria i interakcja – jako szczególne miejsca i formy prezentacji dziedzictwa naukowo-technicznego
3.	Problematyka konserwatorska dziedzictwa industrialnego; 
Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja – problematyka zakresu podejmowanych działań
4.	Zakres i formy edukacji technicznej i naukowej; 
Wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe podejmujące problematykę industrialną
5.	Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze;
Współczesna architektura muzealna
6.	Dobre praktyki – przykłady wystaw technicznych i naukowych
7.	Turystyka industrialna – perspektywy rozwoju i zagrożenia;
Zarządzanie dziedzictwem industrialnym
8.	Finansowanie i promocja dziedzictwa industrialnego 

Szczegóły na stronie www.muzeum.bydgoszcz.pl w zakładce konferencje

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
www.muzeum.bydgoszcz.pl
www.exploseum.pl
tel. 52 58 59 927

 

Biznes »

3 lutego 2016 Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy...
28 stycznia 2016 Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia...